Analisis Proses Vs. Analisis data

Cabaran yang ditimbulkan oleh iklim ekonomi dan perniagaan moden bermaksud bahawa syarikat mesti bersedia menghadapi perubahan. Perubahan boleh mempengaruhi strategi perniagaan, operasi, pemasaran, teknologi dan banyak lagi. Pengurus sering menggunakan alat analisis, seperti analisis data dan proses, untuk menolong mereka menavigasi cabaran perniagaan moden. Analisis proses dan data memberi peluang kepada syarikat untuk memeriksa operasi, prosedur dan prestasi mereka, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan, dan mencari peluang untuk peningkatan yang dapat menjadikannya lebih kompetitif.

Pengenalan

Proses adalah satu siri transaksi berkaitan yang mengubah pelbagai faktor atau input menjadi output perniagaan, menurut University of Florida. Analisis proses adalah pemeriksaan sistematik proses perniagaan, seperti proses penganggaran atau pembuatan, untuk menilai prestasi dan mengenal pasti bidang yang perlu diperbaiki. Analisis data adalah istilah yang lebih luas, merujuk pada sekumpulan teknik yang digunakan untuk meringkaskan maklumat, mengenal pasti tren dan corak, dan menguji hipotesis.

Perbezaan

Analisis data adalah satu langkah dalam aktiviti analisis proses yang lebih besar, tetapi analisis data dapat melakukan lebih banyak daripada menilai proses. Ringkasnya, analisis proses melibatkan analisis data, tetapi tidak semua analisis data melibatkan proses penilaian. Syarikat menggunakan data untuk menganalisis bukan hanya proses, tetapi juga informasi kewangan, angka penjualan, operasi dan bahkan kesan dari kebijakan baru atau peraturan pemerintah.

ciri-ciri

Syarikat yang menganalisis prosesnya sering bermula dengan mengenal pasti tujuan analisis dan ukuran prestasi yang sesuai, menurut University of Central Florida. Sebagai contoh, syarikat mungkin menggunakan jumlah aduan pelanggan sebagai satu ukuran prestasi, menilai jika jumlah aduan menurun dalam jangka waktu tertentu. Pengurus kemudian akan mengumpulkan data mengenai aduan pelanggan dan mungkin menjalankan tinjauan kepuasan pelanggan, mengumpulkan data untuk menilai kepuasan pelanggan. Analisis proses merangkumi menganalisis data ini dan menggunakan hasilnya untuk mengenal pasti cara untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan. Ini menggambarkan pentingnya analisis data dalam proses pemeriksaan.

Kesalahpahaman

Teknik analisis data tidak terbatas pada "jumlah angka" atau menggunakan spreadsheet dan perisian statistik untuk menganalisis data kuantitatif, seperti maklumat kewangan. Analisis proses boleh melibatkan pemeriksaan data bukan berangka. Di samping itu, sejumlah teknik, seperti analisis kandungan, ada untuk membantu pengurus dan penganalisis memahami jenis data kualitatif bertulis, lisan dan lain-lain.