Cara Mengaktifkan DUN pada LG Dare

Anda boleh menggunakan LG Dare sebagai modem yang ditambatkan untuk komputer anda dengan mengaktifkan terlebih dahulu ciri rangkaian dial-up, atau DUN, di telefon anda. Mengaktifkan DUN membolehkan komputer mengesan telefon sebagai modem. Sambungan data DUN tidak sepantas hotspot Wi-Fi yang disambungkan ke sambungan Internet jalur lebar, tetapi tersedia di lebih banyak kawasan. Dengan telefon anda berfungsi sebagai modem yang ditambatkan, anda dapat menyambungkan komputer ke Internet di mana sahaja LG Dare mempunyai perkhidmatan data.

1

Sentuh ikon "Menu" untuk membuka menu utama.

2

Ketuk "Tetapan & Alat" dan pilih "Tetapan Telefon."

3

Sentuh "Keselamatan." Telefon meminta kod kunci anda. Kod kunci lalai adalah empat digit terakhir nombor telefon anda.

4

Ketik "Sekatan." Telefon meminta anda mendapatkan kod perkhidmatan. Kod perkhidmatan adalah empat digit terakhir nombor telefon anda.

5

Sentuh "Modem Dial-up" dan ubah tetapan ke "Benarkan Semua."