Struktur Organisasi untuk Meningkatkan Budaya Kerja

Tempat kerja yang mempunyai harapan yang jelas, matlamat yang konsisten dan sokongan yang diperlukan untuk menunaikannya memupuk pekerja yang bermotivasi dan bekerjasama. Struktur berbeza-beza antara organisasi, dari sistem yang difikirkan dengan baik hingga kekacauan, kekacauan yang tidak berfungsi. Usahakan untuk membuat yang pertama daripada yang terakhir, dan hasilnya akan menjadi budaya kerja yang mempromosikan produktiviti, kerjasama yang tenang dan hari kerja yang menyenangkan.

Kerjasama

Struktur organisasi yang berkesan memberi ruang kepada autonomi individu dalam konteks kumpulan koperasi yang berusaha mencapai tujuan bersama. Persaingan yang sihat boleh berguna, tetapi jika tenaga kerja kehilangan penglihatan bersama, ia dapat berubah menjadi saling memalukan dan saling tidak percaya. Struktur yang menekankan kerja berpasukan dan kerjasama membantu pekerja belajar untuk saling mempercayai dan melakukan kerja yang baik. Ganjaran tenaga kerja secara kolektif melalui bonus atau peningkatan faedah akan menghantar mesej yang jelas bahawa apabila semua orang bekerjasama, semua orang mendapat keuntungan.

Kualiti Tumbuhan Fizikal

Tidak banyak perkara yang lebih mendukacitakan pekerja daripada berusaha bekerja di kilang, pejabat atau tempat runcit yang tidak mempunyai keperluan asas. Tempat kerja yang selesa dengan kemudahan fungsional dan terawat yang baik memberikan pekerja keperluan asas untuk melakukan pekerjaan mereka. Hanya sedikit orang yang menuntut kemewahan di tempat kerja, tetapi wajar untuk mengharapkan komputer tanpa gangguan, kualiti udara yang sihat, kemudahan bersih dan mesin yang melakukan apa yang diharapkan. Pelaburan dari pihak pemilik perniagaan di kemudahan yang baik dan kakitangan penyelenggaraan yang kompeten akan dengan mudah membayar sendiri dalam bentuk peningkatan kepuasan dan produktiviti kakitangan.

Saluran Komunikasi yang jelas

Penganjur yang baik menyedari pentingnya komunikasi antara semua peringkat dan jabatan organisasi. Pengurus yang kompeten proaktif dalam membangun struktur yang mendorong dan memfasilitasi komunikasi, dan bukannya menunggu ia berlaku secara spontan. Pertemuan secara berkala antara pemain utama, permintaan idea pekerja untuk penambahbaikan dan perbualan satu-satu secara berkala dapat membantu mengekalkan komunikasi terbuka dan produktif. Apabila pekerja melihat bahawa input mereka dianggap serius dan ditindaklanjuti, mereka akan lebih cepat mendapat maklum balas yang produktif. Niat baik tidak mencukupi; komunikasi yang berkesan harus dijadikan bahagian asas dalam organisasi.

Perwakilan Berkesan

Memahami keperluan organisasi bermaksud memahami perbezaan antara projek solo dan usaha kolektif. Pemimpin dan pengurus yang merasakan keperluan untuk melakukan segala-galanya sendiri akan merosakkan kekuatan organisasi. Mengenal pasti individu yang cekap dan cukup mempercayai mereka untuk menyerahkan tugas penting kepada mereka adalah penting bagi kejayaan organisasi yang besar. Budaya kerja mendapat faedah daripada kakitangan yang tahu bahawa mereka dihargai dan dipercayai oleh majikan mereka. Kerja dilakukan dengan lebih cepat dan cekap apabila bebannya disebarkan secara merata ke atas sejumlah orang, masing-masing memahami peranannya dan bagaimana ia berkaitan dengan peranan rakan sekerja.