Cara Mencari Alamat IP Quad Bertitik

Semua pelayan di Internet mempunyai alamat IP quad bertitik, pengecam unik yang terdiri daripada empat nombor yang dipisahkan oleh titik. Terdapat sebilangan besar alasan anda mungkin memerlukan alamat IP pelayan, termasuk pengurusan rangkaian jauh, dan menghubungkan komputer antara pejabat dan lokasi yang berbeza. Cara terpantas untuk mendapatkan IP pelayan yang hanya anda ketahui URLnya, tanpa mengira sistem operasi yang anda gunakan, adalah dengan menggunakan perintah "ping" untuk mengirim paket kecil data bolak-balik antara komputer dan pelayan anda .

1

Mengklik butang "Mula", ketik "cmd" di medan carian dan tekan "Enter."

2

Gunakan perintah "ping" untuk mengirim paket data sederhana ke laman web yang alamat IP yang anda mahukan - misalnya, ketik "ping abcd.com" dan tekan "Enter."

3

Perhatikan alamat IP quad bertitik yang muncul selepas nama laman web. Klik "Ctrl-C" untuk membatalkan ping setelah anda melihat alamat IP.