Apakah Jadual Susut Nilai Terperinci?

Susut nilai adalah proses di mana harta benda yang dimiliki kehilangan nilai. Sebagai contoh, sebuah kereta menyusut nilainya setiap tahun sehingga tidak lagi berfungsi dan tidak mempunyai nilai. Perniagaan boleh mengurangkan liabiliti cukai mereka dengan menuntut susut nilai aset yang digunakan untuk menjalankan perniagaan. Jadual susut nilai terperinci membantu perniagaan mengetahui berapa banyak susut nilai untuk dituntut setiap tahun dan aset apa.

Menganggar dan Menjadualkan Susutnilai

Apabila perniagaan membayar aset yang akan bertahan kurang dari satu tahun, ia hanya boleh menuntut kos aset tersebut pada penyata cukai tahun. Walau bagaimanapun, kos barang yang bertahan selama beberapa tahun, seperti bangunan, kenderaan, perabot dan mesin, tidak dapat dituntut dalam satu tahun pajak. Sebaliknya, perniagaan hanya boleh menuntut nilai yang mereka susut setiap tahun. Sebagai contoh, kenderaan yang berharga $ 20,000 dan dianggarkan 20 tahun yang lalu akan menyusut nilai $ 1,000 per tahun selama 20 tahun. Pada akhir 20 tahun, nilainya menjadi sifar. Walau bagaimanapun, perniagaan akan dapat menuntut $ 1,000 setiap tahun dalam pemotongan cukai. Menyusun jadual susut nilai terperinci untuk setiap aset yang dimiliki syarikat dapat membantu membuat tuntutan potongan cukai dengan lebih mudah.