Cara Mengaudit Akaun Perniagaan

Sebagai pemilik perniagaan, anda mesti menyimpan rekod kewangan anda dengan teliti. Rekod urus niaga perniagaan yang baik membolehkan pengurusan kewangan yang lebih baik, yang seterusnya membantu dengan pengiraan cukai yang tepat dan pengagihan atau pembahagian keuntungan dengan rakan kongsi anda. Lakukan audit berkala terhadap akaun perniagaan anda untuk memastikan integriti rekod anda.

Persediaan Audit

1

Tentukan skop dan objektif audit anda, dengan jelas mengenal pasti bidang yang akan anda kaji.

2

Tentukan tahap materialiti dengan menentukan jumlah data yang diperlukan untuk mewujudkan keselesaan anda atau audit yang harus dicapai.

3

Kenalpasti pakar perkara. Orang ini harus dapat memberi respons yang tepat terhadap pertanyaan berikutnya.

4

Kumpulkan maklumat yang berkaitan, termasuk baucar, daftar akaun, penyata bank, laporan sebelumnya, log panggilan dan polisi.

Kajian Lapangan

1

Dapatkan pemahaman mengenai kawalan dalaman. Pada ketika ini, anda harus memahami hierarki kelulusan dari dasar atau manual yang didokumentasikan.

2

Perhatikan tahap kesesuaian dengan kawalan yang dibuat melalui penyoalan. Sertakan semua fungsi yang dilakukan dalam organisasi.

3

Lakukan ujian kawalan. Ini bermaksud anda harus melakukan penjelasan lengkap mengenai pelbagai proses yang didokumentasikan untuk melihat apakah anda memperoleh hasil yang diinginkan dan menguji kelemahan dalam proses tersebut.

4

Menganalisis perincian semua rekod dan transaksi. Ini memerlukan mendamaikan, mengesahkan atau mengira semula urus niaga perniagaan dari penyata bank atau dokumen lain. Prosedur ini tidak hanya bertujuan untuk memeriksa ketepatan aritmetik; anda juga mesti memastikan bahawa urus niaga seharusnya berlaku dan kebenaran yang betul telah dilaksanakan. Analisis tren statistik untuk pelbagai kategori akaun perniagaan.

5

Jelaskan penemuan anda dengan pakar perkara yang anda kenal sebelumnya.

Laporan audit

1

Bandingkan penemuan audit anda dengan skop yang ditetapkan, tinjauan awal dan masalah yang dikenal pasti dalam fasa kerja lapangan.

2

Buat laporan yang menerangkan pendapat anda mengenai keadaan rekod kewangan. Maksudnya, terangkan sama ada akaun berada dalam keadaan memuaskan atau buruk.

3

Bincangkan laporan audit anda dengan pihak pengurusan, pekerja dan rakan niaga.