Rumus Analisis Nisbah yang Digunakan dalam Sumber Manusia

Ramalan adalah fungsi perancangan sumber manusia yang penting. Objektifnya adalah untuk menetapkan keperluan pengambilan tahunan bersih dengan menentukan keperluan HR sekarang dan masa depan. Rumus analisis nisbah membantu ramalan HR bukan sahaja jumlah pekerja yang diperlukan oleh perniagaan pada tahun mendatang, tetapi juga garis masa dan kos yang berkaitan. Setiap metrik yang digunakan dalam formula analisis nisbah adalah pengukuran kuantitatif yang membantu meningkatkan ketepatan unjuran pengambilan luaran.

Formula Analisis Nisbah Asas

Formula Nisbah Perolehan

Nisbah Kedudukan Masa untuk Isi

Formula Nisbah Kos Setiap Sewa