Masalah Moral Pekerja

Semangat pekerja yang rendah boleh membebankan wang syarikat anda dalam pengeluaran yang hilang dan kos pengambilan dan pengambilan pekerja baru. Pada bulan Mac 2011, 1.9 juta orang Amerika berhenti kerja, walaupun menghadapi kadar pengangguran 9 persen, menurut laman web Biro Statistik Buruh. Setelah perolehan korporat yang tinggi, pengurus perlu dapat mengenal pasti masalah moral pekerja dan segera mengatasi masalah tersebut.

Kehilangan Keyakinan

Pasukan pengurusan anda mempunyai pengaruh yang besar terhadap semangat pekerja. Pengurus yang tidak tegas, tidak peduli dengan perkembangan kerjaya pekerja atau menunjukkan ketidakcekapan dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengikis keyakinan pekerja terhadap syarikat. Pengurus seharusnya menjadi pemimpin organisasi anda. Apabila kakitangan tidak mempunyai keyakinan untuk mengikuti pemimpin syarikat, maka semangat dalam organisasi akan menurun.

Kehadiran

Satu masalah moral yang ketara adalah corak kehadiran yang tidak menentu yang mungkin mula ditunjukkan oleh kakitangan anda. Apabila pekerja tidak termotivasi atau terinspirasi untuk datang bekerja, syarikat anda akan mula kehilangan masa kerana ketidakhadiran yang tidak dijadualkan. Produktiviti akan terjejas, dan syarikat akan terpaksa mengambil pengganti sementara yang juga akan merosakkan garis bawah syarikat. Hasilnya boleh menjadi perolehan yang besar yang menyukarkan untuk mengekalkan kakitangan yang terlatih sepenuhnya.

Penyertaan

Pekerja yang bermotivasi dengan semangat yang baik menikmati mengemukakan idea baru kepada syarikat mengenai cara meningkatkan operasi syarikat atau menjadikan tempat kerja lebih cekap. Majikan menyedari bahawa kakitangan mereka boleh menjadi sumber yang berharga untuk cadangan operasi penting. Apabila semangat rendah, penyertaan pekerja dalam operasi syarikat menurun. Cadangan untuk mewujudkan tempat kerja yang lebih cekap cenderung tidak ditawarkan, dan syarikat menjadi tidak stabil.

Merekrut

Walaupun pengekalan boleh menjadi masalah moral pekerja, pengambilan pekerja juga menjadi masalah ketika moral rendah. Tempat kerja yang rendah semangat tidak menghasilkan rujukan pekerja kepada rakan dan ahli keluarga yang berkelayakan yang dapat membantu syarikat berkembang. Syarikat ini mula mengembangkan reputasi sebagai tempat calon tidak berkualiti untuk bekerja, dan ini menyukarkan mencari pekerja yang baik. Persaingan dapat memanfaatkan reputasi ini dan menggunakannya dalam bahan pengambilan mereka dalam bentuk perbandingan antara syarikat anda dan syarikat mereka.