Kesan Kebankrapan Terhadap Pekerja

Sekiranya majikan anda mengisytiharkan muflis, tidak ada keraguan bahawa ini akan mengganggu kehidupan anda. Bukan sahaja kemungkinan anda harus mencari pekerjaan baru, tetapi anda juga mempunyai masalah lain yang melibatkan pelaburan dan faedah tambahan yang perlu anda pertimbangkan. Terdapat perlindungan tertentu untuk anda yang diamanahkan oleh kerajaan persekutuan, tetapi anda mesti membuat keputusan tertentu yang penting bagi anda dan keluarga anda.

Jenis Pemfailan

Tentukan sama ada syarikat mengajukan pembubaran di bawah Bab 7 kod kebankrapan persekutuan atau bertujuan untuk terus berniaga dengan mengemukakan penyusunan semula hutang di bawah Bab 11. Mana-mana salah satu akan mempengaruhi status anda. Sekiranya syarikat mengemukakan pembubaran, anda harus segera mencari pekerjaan baru. Walau bagaimanapun, jika ia membuat pembayaran dari penyusunan semula hutangnya, anda mungkin mendapat keuntungan daripada pembelian pekerja sekiranya syarikat itu berhasrat untuk mengurangkan kakitangan, terus maju. Pastikan pemfailan syarikat sebelum anda bertindak.

Pelan persaraan

Sahkan bahawa pembayaran yang telah anda buat untuk rancangan persaraan anda telah dikirimkan kepada pemegang amanah atau syarikat insurans. Sepanjang masa ini, sumbangan anda seharusnya terpisah dari dana syarikat sendiri kerana mereka tertakluk kepada tuntutan pemiutang dan sumbangan anda tidak. Lebih jauh lagi, jika syarikat tersebut diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas nama Anda, mereka juga harus disisihkan dalam akaun yang terpisah. Akhirnya, dengan syarikat yang mengisytiharkan muflis, secara automatik anda 100% diberikan jumlah yang disumbangkan oleh majikan anda, walaupun anda berhak mendapat peratusan yang lebih kecil jika anda meninggalkan syarikat sebelum waktunya.

Insuran kesihatan

Ketahui pilihan anda mengenai insurans kesihatan anda. Contohnya, jika majikan anda menghentikan beberapa rancangan insurans kesihatannya, anda mungkin dapat bergabung dengan yang lain yang ditawarkan oleh syarikat itu. Selanjutnya, jika anda diberhentikan, dipecat atau dipaksa mengambil waktu lebih sedikit, anda mungkin layak mendapat liputan COBRA berdasarkan polisi syarikat anda yang ada. Bagi banyak orang, ini adalah pilihan yang mahal. Oleh itu, jika pasangan anda dilindungi di bawah rancangan, anda mungkin layak mendapat perlindungan di bawah polisi tersebut. Dalam semua kes, jika anda diberhentikan, anda mesti memberitahu majikan anda rancangan perlindungan anda dalam tempoh 30 hari dari kehilangan perlindungan anda.

Berunding

Bersedia untuk berunding jika anda akan diberhentikan atau anda ditawarkan pakej pemisah. Sebagai contoh, cubalah memanjangkan masa penamatan anda. Sekiranya anda dilatih untuk melakukan tugas tertentu, anda mungkin menghadapi kesukaran untuk menggantikan pekerjaan anda sekarang. Minta syarikat mempertimbangkan untuk mengambil kos pendidikan yang diperlukan untuk kerjaya baru. Akhirnya, cubalah memanjangkan masa ketika syarikat memuktamadkan nilai sumbangan 401k anda yang akan membolehkan anda memberikan sumbangan kepadanya yang akan mempunyai kelebihan cukai tertentu.