Cara Menambah Bayangan di PowerPoint 2003

PowerPoint 2003 menambah bayangan ke sel meja menggunakan menu Format, yang mengisi sel dengan corak atau warna padat. Bayangan ini mungkin hanya menghiasi meja atau dapat menjadikan teks sel lebih kelihatan. Contohnya, jika jadual mengandungi banyak baris dan lajur, anda mungkin membariskan baris gantian untuk membantu pembaca membezakannya antara satu sama lain. Bayangan gelap akan membuat penonton tidak membaca isi sel, tetapi bayangan cahaya membentuk latar belakang teks yang jelas dan mudah dibaca.

1

Klik dan seret kursor tetikus ke sel yang anda mahu bayangkan.

2

Klik "Format" dari bar menu PowerPoint.

3

Klik "Borders and Shading" dari menu drop-down untuk membuka kotak dialog baru.

4

Klik tab Pembayang kotak dialog.

5

Klik warna yang ingin anda terapkan pada sel. Contohnya, klik bulatan kuning untuk menambahkan bayangan kuning ke sel.