Potongan Cukai Terbaik untuk LLC Pengurusan Harta Tanah

Sekiranya anda bimbang tentang penyewa yang menuntut anda, membentuk syarikat dengan tanggungan terhad memberi anda perlindungan. Seperti sebuah syarikat, LLC melindungi aset peribadi anda dari kebanyakan tuntutan mahkamah. Keuntungan disampaikan terus kepada ahli LLC: anda melaporkan bahagian keuntungan anda pada borang cukai pendapatan peribadi anda. LLC satu orang membayar cukai seperti pemilik tunggal; berbilang ahli LLC membayar seperti perkongsian.

Susutnilai

Pembaikan dan Penyelenggaraan

Faedah dan Cukai

Perkhidmatan Profesional

Melancong