Cara Membuat Pemberitahuan Jualan

Semua negeri memerlukan perniagaan untuk mendaftar dengan jabatan percukaian dan pengangguran. Sekiranya anda menjual perniagaan, biasanya anda mesti memberitahu bahagian penjualan ini menggunakan pemberitahuan penjualan. Bergantung pada keadaan penjualan, undang-undang persekutuan juga mungkin menghendaki anda menyusun pemberitahuan penjualan dan menyebarkannya kepada pekerja anda.

Jabatan Hasil

Untuk memberitahu hasil penjualan perniagaan anda dari jabatan anda di negeri anda, anda biasanya mesti mengisi borang yang diterbitkan oleh jabatan tersebut. Anda boleh mendapatkan borang ini dengan mengunjungi pejabat tempatan untuk jabatan hasil atau memuat turun salinan dari laman web jabatan hasil. Untuk melengkapkan borang, senaraikan nama dan maklumat hubungan pembeli perniagaan anda, harga jualan perniagaan dan tarikh penjualan berlaku.

Jabatan Pampasan Pekerja

Untuk memberitahu pampasan pekerja dari jabatan perniagaan anda mengenai penjualan perniagaan anda, biasanya anda mesti melengkapkan pemberitahuan pemerolehan atau penjualan yang diterbitkan oleh jabatan tersebut. Anda mungkin dapat mencari salinan borang di laman web pampasan pekerja, atau anda boleh mendapatkannya dengan mengunjungi pejabat tempatan jabatan itu. Untuk melengkapkan borang, berikan maklumat mengenai pembeli dan harta benda yang diterimanya ketika dia membeli perniagaan.

Pemberitahuan Pekerja

Akta Pemberitahuan Pelarasan dan Pelatihan Pekerja mewajibkan pemilik perniagaan untuk memberitahu pekerja mereka mengenai penjualan yang belum selesai dalam keadaan tertentu. Sekiranya penjualan perniagaan anda mengakibatkan pemberhentian kerja secara besar-besaran atau penutupan kilang yang berlaku sebelum tarikh penjualan, anda mesti memberi notis terlebih dahulu pekerja anda mengenai kehilangan pekerjaan. Untuk membuat pemberitahuan, anda mesti menggubal dokumen bertulis yang menyatakan tarikh dan keadaan tertentu pemberhentian atau penutupan kilang.

Pertimbangan

Sekiranya penjualan tidak menyebabkan pemberhentian kerja atau penutupan kilang, pekerja tidak berhak mendapat pemberitahuan. Untuk pemberhentian besar-besaran atau penutupan kilang yang disebabkan oleh penjualan tetapi berlaku setelah penjualannya muktamad, pembeli perniagaan mesti memberi notis awal kepada pekerja. Perniagaan mesti memberikan pemberitahuan ini kepada semua pekerja yang bergaji dan setiap jam, termasuk mereka yang bekerja dalam pengurusan. Sekiranya anda gagal memberikan pemberitahuan penjualan kepada pekerja anda ketika undang-undang mengharuskannya, anda mungkin dikenakan tindakan undang-undang dari pekerja dan hukuman sivil.