Bagaimana Mengenal pasti Bagaimana Sekiranya Ada Masalah Tanggungjawab Etika & Sosial Mungkin Muncul dalam Perniagaan

Kod etika dan tanggungjawab sosial yang bertulis adalah titik permulaan yang baik untuk mengubah budaya korporat menjadi dasar syarikat formal. Bersama dengan cita-cita pernyataan visi, kod bertulis menentukan prinsip dan amalan yang dipercayai oleh perniagaan anda. Langkah pertama adalah mengenal pasti masalah yang wujud atau mungkin timbul dalam perniagaan atau komuniti anda. Melibatkan seluruh kakitangan anda pada ketika itu menjadikan pengenalan tanggungjawab lebih mudah dan meningkatkan komitmen sepenuhnya.

Pekerjaan Dalam

Pengenalpastian tanggungjawab bermula dengan menentukan nilai apa yang penting bagi perniagaan anda. Kaji pernyataan visi anda dan dasar perniagaan semasa untuk permulaan, kemudian sumbangkan pendapat dengan kumpulan fokus pengurusan dan pekerja atau minta komen tanpa nama untuk mengetahui di mana batasannya berada. Contohnya, cari perkara yang tidak dan tidak akan dilakukan oleh kakitangan anda untuk mendapatkan atau mengekalkan pelanggan atau memenuhi kuota penjualan. Minta pekerja untuk menerangkan situasi di mana mereka merasa tertekan atau tidak selesa. Maklumat ini dapat membantu mengenal pasti tanggungjawab etika dalam amalan pengurusan, taktik penjualan dan interaksi pekerja.

Sumber Manusia

Mengambil piawaian, amalan kenaikan pangkat dan perlakuan asas pekerja adalah bidang yang sudah dipikul dengan tanggungjawab etika. Ini sering tertumpu pada asas yang digunakan untuk membuat keputusan perniagaan. Walaupun isu-isu seperti gender berbanding merit dan pilih kasih paling sering mempengaruhi syarikat permulaan dan perniagaan keluarga, etika sumber manusia dapat mempengaruhi struktur organisasi apa pun. Masalah etika juga mungkin timbul dari hubungan pekerja. Contohnya, hubungan romantis antara pejabat boleh mengganggu persekitaran kerja dan menimbulkan masalah yang lebih besar sekiranya hubungan itu berakhir.

Pematuhan Kerajaan

Isu tanggungjawab etika dan sosial sering timbul dalam masalah pematuhan wajib dan pematuhan sukarela. Sebagai contoh, sementara kebanyakan perniagaan kecil tidak diwajibkan untuk mematuhi peraturan pelaporan kewangan persekutuan, ada yang memilih untuk melakukannya. Isu-isu etika boleh memberi tumpuan kepada pendedahan dan ketelusan kewangan dan standard Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) juga melibatkan pertimbangan etika. Kos pematuhan yang tinggi jika dibandingkan dengan kemungkinan yang rendah untuk menjalani pemeriksaan OSHA boleh menyebabkan sebilangan perniagaan mempertimbangkan sama ada pematuhan penuh, walaupun wajib, adalah perlu.

Piawaian Komuniti

Masalah tanggungjawab sosial timbul dari keputusan yang anda buat mengenai tempat membeli bekalan kepada mereka yang berkaitan dengan menaja atau menyokong program jangkauan masyarakat. Perniagaan yang bertanggungjawab secara sosial memberi nilai tambah kepada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Sebagai contoh, inisiatif beli-tempatan mengukuhkan ekonomi tempatan. Ini juga mengecilkan jejak karbon anda dengan mengurangkan tenaga yang digunakan untuk mengangkut barang. Menyokong acara dan organisasi masyarakat menjadikan perniagaan anda sebagai tanggungjawab sosial. Lama kelamaan keputusan anda dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.