Kemahiran atau Amalan Sumber Manusia untuk Organisasi Bukan Untung Kecil

Organisasi bukan untung kecil mempunyai keperluan yang sama dengan jenis syarikat lain ketika merumuskan amalan sumber manusia mereka. Banyak organisasi bukan untung kecil beroperasi tanpa jabatan kakitangan atau pengurus sumber manusia. Organisasi bukan untung yang mempunyai jabatan sumber manusia sering mempunyai sumber yang terhad untuk membiayai dan mengekalkan amalan sumber manusia yang biasa dilakukan oleh organisasi besar atau untung. Harapan dewan dan kakitangan eksekutif, yang didorong oleh misi organisasi bukan untung, dalam kombinasi dengan keperluan undang-undang memandu pilihan amalan sumber manusia dan kemahiran yang paling dihargai.

Tadbir Urus Bukan Untung

Tadbir urus bukan untung, yang merupakan tanggungjawab lembaga pengarah, menentukan sebahagian besar amalan sumber manusia organisasi. Dewan menetapkan artikel penggabungan dan peraturan perundang-undangan, yang merangkumi peruntukan untuk isu-isu personel seperti pengambilan pekerja, gaji dan gaji, dan polisi dan prosedur. Kakitangan eksekutif, seperti presiden atau pengarah, bekerja bagi pihak lembaga untuk mencetak dan menguatkuasakan standardnya untuk amalan sumber manusia dalam organisasi. Dokumentasi dan komunikasi sangat penting bagi organisasi nirlaba kecil untuk menentukan pentingnya pemerintahan.

Budaya korporat

Organisasi bukan untung sering mencipta budaya korporat berasaskan nilai dengan menggabungkan misi dan matlamat syarikat untuk mewujudkan falsafah yang menyeluruh. Budaya korporat, yang terdapat dalam semua kegiatan dan keputusan, adalah amalan sumber manusia yang penting bagi organisasi nirlaba kecil yang memerlukan orang yang komited dan bermotivasi untuk melaksanakan misinya, selalunya dengan dana atau pengiktirafan yang terhad. Budaya berasaskan nilai mendorong kolaborasi, akauntabiliti dan penerimaan perlakuan bukan untung terhadap isu-isu seperti kepelbagaian, eksklusif, keadilan, ketelusan dan komitmen terhadap misi.

Pengurusan dan Pematuhan Sumber Manusia

Amalan pengurusan sumber manusia memberikan ketekalan dan kebertanggungjawaban. Organisasi bukan untung mungkin memberikan tanggungjawab pengurusan kepada jabatan atau pekerja, seperti pengurus, penyelia dan mereka yang mempunyai kuasa pengambilan pekerja. Pengurus sumber manusia membantu menerapkan atau menguatkuasakan amalan syarikat, seperti memberitahu pekerja baru tentang semua dasar dan prosedur. Latihan pengurus sumber manusia memastikan pihak yang bertanggungjawab mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, seperti penyelesaian konflik dan penyimpanan rekod. Pengurusan sumber manusia menyediakan pengawasan kepatuhan terhadap undang-undang pekerjaan tempatan, negeri dan persekutuan dan dengan undang-undang dan peraturan yang khusus untuk pekerjaan organisasi.

Pengambilan dan Pengekalan Pekerja

Organisasi bukan untung menggunakan amalan sumber manusia untuk menarik dan mengekalkan pekerja yang komited dalam misi mereka dan sangat sesuai dengan latihan, pendidikan dan perangai terhadap pekerjaan organisasi. Amalan termasuk menawarkan faedah yang serupa dengan yang ditawarkan dalam industri untung. Latihan, pendidikan dan peluang untuk kemajuan menyumbang kepada kepuasan pekerja dan keberkesanan organisasi. Organisasi bukan untung sering memberi latihan kepada kakitangan profesional untuk terus mengikuti perkembangan praktik terbaik dan menyokong kakitangan yang memerlukan kemahiran teknologi canggih, seperti yang diperlukan untuk pengurusan pangkalan data. Latihan dan pendidikan membantu pekerja kekal berdaya saing dengan rakan sebaya di industri lain.

Pengurusan Sukarelawan

Sukarelawan adalah bahagian penting dari sumber daya manusia yang digunakan oleh organisasi nirlaba untuk menjalankan misi mereka. Anggota dewan adalah sukarelawan. Di beberapa organisasi bukan untung, sukarelawan melakukan banyak pekerjaan, seperti mengendalikan bank makanan dan membimbing anak-anak. Amalan sumber manusia merangkumi pemeriksaan latar belakang untuk melindungi kanak-kanak dan populasi yang rentan. Pengurusan sukarelawan menyediakan latihan, kerja yang bermakna dan acara penghargaan. Pengurus sukarela, pekerja atau sukarelawan menyediakan pengambilan, latihan, pemantauan dan penguatkuasaan dasar dan prosedur organisasi. Amalan sumber manusia untuk sukarelawan melibatkan penggantian perbelanjaan dan masalah keselamatan dan tanggungjawab.