Mengapa Pengurus Kanan Tidak Bersedia Mendelegasikan?

Beberapa pengurus kanan gagal menyedari bahawa belajar untuk mendelegasikan dapat menjadikan mereka pengurus yang lebih baik dan memastikan orang-orang yang diawasinya terlibat dalam pekerjaan mereka. Pengurus kanan bahkan boleh melihat perwakilan sebagai alat yang meningkatkan kerjaya pekerja bawahan, sementara menjadikan pengurus kurang penting bagi syarikat mereka.

Fungsi

Perwakilan di tempat kerja melibatkan lebih banyak daripada memberikan beberapa tugas kepada pekerja bawahan untuk membebaskan masa pengurus kanan untuk menangani tugas-tugas lain. Mendelegasikan tugas juga mengharuskan pengurus untuk melepaskan sejumlah kekuatan, memungkinkan seorang pekerja untuk membuat penilaian dan membuat berbagai keputusan sendiri untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Tanpa perwakilan, pengurus kanan terlibat dalam menyelesaikan setiap langkah tugas, yang akan mengalahkan tujuan pemberian tugas kepada bawahan.

Mengawal Masalah

Beberapa pengurus kanan menghadapi masalah untuk melepaskan kawalan terhadap apa sahaja yang mempengaruhi pekerjaan mereka, menurut Harvard Business Review. Mereka takut pekerja bawahan akan mengalahkan mereka jika mereka berjaya menyelesaikan tugas yang didelegasikan, dan mereka juga mungkin bimbang bahawa bawahan akan menggantikannya. Walau bagaimanapun, pengurus kanan akhirnya menjadikan jabatan yang mereka pantau tidak cekap apabila mereka tidak akan menggunakan bakat orang lain untuk meningkatkan produktiviti. Pengurus juga berisiko menjadi tidak berkesan apabila mereka tidak menyimpan bakat mereka untuk tugas peringkat pengurusan.

Menjimatkan Masa

Mengelakkan perwakilan dapat dilihat sebagai strategi menjimatkan masa bagi sebilangan pengurus kanan. Kajian Perniagaan Harvard menyatakan bahawa sebilangan pengurus secara automatik menganggap mereka dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan lebih baik daripada pekerja bawahan. Walau bagaimanapun, seorang pengurus kanan tidak semestinya mengetahui kemampuan pekerja lain kerana dia enggan menyerahkan tugas. Manuver ini mungkin menimbulkan keburukan pada palungan yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, kerana sementara itu mereka mungkin gagal mencapai matlamat syarikat.

Kemahiran pengurusan

Pekerja yang mendapat kenaikan pangkat ke jawatan pengurusan sering melakukannya kerana mereka menunjukkan prestasi yang baik dalam pekerjaan di peringkat yang lebih rendah, tetapi itu tidak bermaksud mereka tahu bagaimana menjadi pengurus yang baik. Sebilangan pengurus kanan tidak mewakilkan kerana mereka tidak mempunyai kemahiran pengurusan. Contohnya, pengurus yang bukan komunikator yang baik menghadapi masalah untuk memberi arahan yang jelas kepada pekerja bawahan. Pengurus lain kekurangan kemahiran orang, dan mereka tidak memahami bahawa tidak menggunakan bakat pekerja bawahan yang cekap menghalang motivasi dan semangat pekerja.