Mengapa Anda Perlu Tahu Bagaimana Membaca Penyata Kewangan?

Penyata kewangan memberi gambaran kepada pemilik perniagaan mengenai prestasi syarikat mereka. Adalah penting bagi pemilik perniagaan untuk memahami cara membaca penyata kewangan. Jika tidak, pemiliknya tidak akan tahu sama ada syarikat itu menguruskan wangnya dengan bijak.

Penyata Kewangan 101

Tiga penyata kewangan utama adalah kunci kira-kira, penyata aliran tunai dan penyata pendapatan. Ketiga pernyataan ini melaporkan aset dan liabiliti perniagaan kecil anda, wang yang mengalir masuk dan keluar dari perniagaan anda, dan jumlah keuntungan yang diperoleh perniagaan anda dalam jangka masa yang ditetapkan.

Mengapa Anda Perlu Tahu

Anda mesti tahu berapa banyak wang yang anda ada dan berapa banyak wang yang anda bayar untuk menentukan nilai bersih sebenar syarikat anda. Anda juga mesti mengetahui keuntungan anda dan berapa kos untuk menjana keuntungan tersebut untuk menentukan sama ada anda beroperasi dengan warna hitam atau merah. Ketiga-tiga penyata kewangan berfungsi bersama untuk memberikan maklumat ini dengan cepat dan mudah.