Cara Melakukan Huruf Modal di BlackBerry

BlackBerry anda membolehkan anda menghantar e-mel dan mesej teks kepada rakan sekerja dan rakan. Kemungkinan besar kenalan anda, terutama penyelia profesional anda, menghargai mesej yang ditulis dengan baik. Memanfaatkan huruf yang betul dalam mesej anda menjadikannya lebih mudah dibaca dan difahami. Peranti BlackBerry memberi anda tiga cara untuk memanfaatkan satu huruf dalam mesej anda. Apabila anda ingin menaip mesej menggunakan huruf besar, peranti BlackBerry juga menawarkan ciri topi kunci.

1

Tekan dan tahan kekunci "Shift" dan huruf yang ingin anda gunakan untuk menjadikannya huruf besar.

2

Tahan kekunci huruf yang dikehendaki selama beberapa saat untuk menggunakan huruf besar.

3

Tekan kekunci "Ruang" dua kali untuk memasukkan noktah dalam mesej anda. Huruf seterusnya yang anda taipkan ditulis dengan huruf besar.

4

Aktifkan kunci penutup dengan menekan kekunci "Alt" dan kanan "Shift" bersama-sama. Tekan "Shift" untuk menyahaktifkan kunci penutup.