Bagaimana Integriti Diukur Sepanjang Perniagaan?

Perbezaan antara yang benar dan yang salah adalah asas kehidupan. Integriti ditakrifkan sebagai memilih perkara yang betul, walaupun pilihan itu menghasilkan akibat yang tidak menyenangkan. Perniagaan yang berintegriti menunjukkan kejujuran, moral dan kualiti dalam produk, perkhidmatan dan tindakannya. Ini akan dapat dilihat di setiap jabatan, dalam setiap pekerja dan sepanjang hubungan perniagaannya.

Kepimpinan

Pengukuran integriti dalam perniagaan mesti bermula di peringkat teratas. Terserah kepada para pemimpin, pengurus dan pemilik perniagaan untuk memberi contoh untuk diikuti oleh pekerjanya. Pekerja harus yakin bahawa keputusan yang dibuat oleh pengurusan adalah beretika dan jujur. Apabila kepemimpinan perniagaan bertindak dengan penuh integriti, kesan turun naik akan mendapat momentum dan lebih berkesan. Sekiranya pemimpin dan pekerja berada di halaman yang sama, perniagaan akan berfungsi sebagai satu pasukan dan standard etika akan diperkukuhkan.

Dasar

Perniagaan yang ingin terkenal dengan integriti mesti menerapkan dasar dan garis panduan korporatnya dengan standard etika. Setelah dilaksanakan, dasar dan garis panduan ini dipasarkan di seluruh syarikat sehingga menjadi sifat kedua bagi semua kakitangan. Konsistensi dalam membuat keputusan yang betul secara moral dan melakukan tindakan etika adalah tanda integriti yang dapat diukur.

Perhubungan

Hubungan perniagaan adalah kayu ukur penting untuk integriti. Ini merangkumi hubungan dengan pekerja, pelanggan, vendor dan rakan niaga lain. Perniagaan yang berintegriti memperlakukan pekerjanya dengan rasa hormat dan belas kasihan, memungkinkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan keluarga, mengakui kerja keras, dan menghargai kesetiaan. Ia menyediakan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pelanggannya. Ia menghargai hubungan vendor, membayar bil tepat pada waktunya dan merundingkan perjanjian yang saling menguntungkan. Ini membentuk hubungan perniagaan dengan syarikat lain yang berkongsi nilai dan prinsipnya.

Pekerja

Seorang pekerja yang bekerja untuk syarikat yang berintegriti akan bertindak secara beretika dan bertanggungjawab tanpa perlu memikirkannya. Dia mengikuti teladan pemimpinnya, serta garis panduan dan polisi korporat. Dia termotivasi untuk bertindak secara beretika kerana standardnya telah ditetapkan dan tindakannya akan dipantau dan dinilai. Apabila setiap aspek perniagaan berfungsi di bawah piawaian etika, setiap anggota pasukan akan dipaksa untuk melompat ke kereta untuk menjaga reputasi yang telah dicapai.

Komuniti

Integriti perniagaan dapat diukur dengan komitmennya kepada masyarakat. Ia adalah jiran yang baik yang menerapkan standard keselamatan untuk melindungi alam sekitar. Perniagaan mencari jalan untuk menyumbang kepada keperluan masyarakat dari segi kewangan dan melalui projek sukarelawan. Ia mungkin terlibat dengan program bimbingan sekolah, pengumpulan dana masyarakat atau projek pembersihan.