Petunjuk Prestasi Utama Industri Perundingan Pengurusan

Sekiranya anda menetapkan dan memantau petunjuk prestasi utama untuk perniagaan perundingan pengurusan anda, anda dapat mengenal pasti aktiviti apa yang meningkatkan prestasi. KPI memberi anda maklum balas segera mengenai seberapa baik perniagaan anda maju ke arah tujuan yang telah anda tetapkan. Sekiranya anda melihat peningkatan ketara dalam KPI setelah menyelesaikan kontrak tertentu atau melakukan kerja anda dengan cara tertentu, melakukan lebih banyak jenis pekerjaan dengan cara itu akan meningkatkan prestasi keseluruhan syarikat anda.

Matlamat

Sebelum anda dapat menggunakan KPI untuk menilai prestasi anda, anda harus mengenal pasti matlamat yang sedang dicapai oleh perniagaan perunding pengurusan anda. Matlamat anda membantu anda memilih KPI yang relevan dari ratusan pemboleh ubah yang mengukur prestasi syarikat anda. Anda mungkin berusaha meningkatkan keuntungan, mengembangkan perniagaan, meningkatkan kualiti pasukan anda atau mencapai hasil yang lebih baik untuk pelanggan anda. Matlamat yang anda pilih akan menentukan petunjuk prestasi mana yang penting bagi syarikat anda.

Memilih KPI

Kemungkinan KPI kewangan untuk perniagaan perundingan pengurusan merangkumi margin keuntungan, pendapatan, pesanan di tangan, pesanan yang diterima dan pengebilan setiap pelanggan. KPI yang berkaitan dengan prestasi perundingan merangkumi kepuasan pelanggan, jumlah pelanggan baru dan jumlah pelanggan berulang. KPI yang berkaitan dengan kelayakan pasukan dapat berupa jumlah jam latihan, jumlah pekerja yang menerima latihan dan persen anggaran yang dibelanjakan untuk latihan. Anda harus memilih KPI yang berkaitan langsung dengan matlamat anda. Walaupun anda dapat mengesan banyak pemboleh ubah lain, perubahan di dalamnya tidak akan berkaitan dengan apa yang anda cuba lakukan dengan perniagaan anda. KPI yang anda pilih adalah pemboleh ubah yang membolehkan anda membuat keputusan yang membantu anda meningkatkan prestasi syarikat.

Menentukan KPI

Anda harus menentukan KPI anda dengan cara yang segera memberitahu anda prestasi anda. Kepuasan pelanggan adalah pemboleh ubah KPI yang berpotensi, tetapi anda harus menentukannya dengan cara yang jelas menunjukkan prestasi. Sekiranya anda mendasarkan kepuasan pelanggan pada tinjauan dengan skor rendah hingga tinggi dari 1 hingga 10, anda dapat mengukur KPI anda dengan menilai skor purata untuk keseluruhan kepuasan pelanggan atau peratus pelanggan dengan skor lebih dari 8 untuk jumlah pelanggan yang berpuas hati. Jumlah atau peratusan keuntungan adalah KPI yang baik, tetapi yang lebih baik adalah peningkatan peratusan berbanding tahun sebelumnya. Anda harus menentukan KPI anda dengan cara yang relevan dengan apa yang anda ingin capai.

Menjejaki KPI

Setelah anda mengenal pasti dan melaksanakan KPI yang ditentukan dengan jelas yang berkaitan dengan matlamat anda, anda boleh mengesannya untuk menunjukkan tindakan, keputusan dan aktiviti apa yang menjadi penyumbang positif kepada prestasi syarikat anda. Setelah menyelesaikan aktiviti, anda dapat memeriksa KPI anda untuk melihat kesannya. Apabila anda membuat keputusan, KPI memberi anda maklum balas. KPI memberi anda petunjuk tentang apa yang harus anda lakukan dengan perniagaan perundingan pengurusan anda dan apa yang tidak produktif. Semasa anda meneruskan, anda akan belajar meningkatkan KPI secara tidak langsung dan dengan itu prestasi syarikat anda.