Cara Menjalankan Halaman Web Dari Kad USB

Teknologi Universal Serial Bus membantu membuat pengkomputeran mudah alih. Salin salah satu halaman Web perniagaan anda ke perangkat USB, misalnya, dan Anda dapat menunjukkannya kepada orang lain dengan memasukkan peranti anda ke port USB di komputer mereka. Sebilangan besar komputer yang dibuat selepas tahun 2003 mempunyai port USB 2.0 bawaan yang menyokong peranti USB luaran. Sekiranya komputer lama tidak mempunyai port ini, pemilik dapat menambahkannya dengan memasang kad PC atau PCI di komputer mereka. Sebelum menjalankan halaman Web dari peranti USB, anda mesti menyalin semua fail yang diperlukannya ke peranti USB.

1

Buka salah satu dokumen HTML anda dan cari semua rujukan ke objek yang digunakan dokumen tersebut. Sebagai contoh, jika halaman Web anda memaut ke gambar atau fail media yang terdapat di folder tertentu, tuliskan nama folder ini. Tuliskan nama-nama pautan yang mungkin menunjuk ke beberapa laman Web anda yang lain.

2

Tekan kekunci "Windows" anda dan kekunci "E" secara serentak untuk melancarkan Windows Explorer. Tahan kekunci "Ctrl" anda dan klik folder yang namanya anda tulis pada langkah sebelumnya. Semasa anda mengkliknya, Windows menyalin folder ini ke papan keratan sistem.

3

Pasangkan peranti USB seperti pemacu USB ke komputer anda. Windows akan mengenali peranti tersebut dan memaparkan ikonnya di Windows Explorer. Klik kanan ikon itu dan pilih "Tampal" untuk menampal folder yang anda salin ke peranti. Putuskan sambungan peranti USB dari komputer anda.

4

Pasangkan peranti ke slot USB komputer lain dan lancarkan Windows Explorer. Cari ikon peranti USB dan klik dua kali ikon itu untuk memaparkan foldernya.

5

Navigasi melalui folder dan cari folder yang mengandungi dokumen HTML laman web anda. Klik dua kali dokumen ini dan tunggu pelayar Web lalai komputer melancarkan dan memaparkan halaman Web anda.