Cara Menghapus Pencetak dan Sifatnya

Bila-bila masa anda memasang pencetak ke komputer anda, sama ada pencetak desktop tempatan atau mesin fotokopi / pencetak / mesin faks di rangkaian perniagaan anda, ia akan muncul dalam senarai Peranti dan Pencetak anda. Sekiranya anda tidak lagi menggunakan pencetak tertentu, mesin dan sifatnya tetap tersenarai sehingga anda mengeluarkannya dari sistem anda. Mempelajari cara menghapus pencetak akan menghilangkan sifatnya dan mengosongkan ruang di komputer anda.

1

Klik "Mula" dan pilih "Peranti dan Pencetak" dari sebelah kanan menu.

2

Klik pada pencetak yang ingin anda hapus dan klik "Buang Peranti" pada bar alat. Sebagai alternatif, klik kanan pencetak dan pilih "Buang Peranti." Klik "Ya" untuk mengesahkan bahawa anda mahu menyahpasang pencetak.

3

Klik kanan pencetak dan pilih "Jalankan sebagai Pentadbir" jika Windows tidak memadamkan pencetak. Klik "Keluarkan Peranti" dan klik "Ya" untuk mengesahkan bahawa anda ingin mengeluarkan pencetak dan sifatnya. Masukkan kata laluan Windows anda jika diminta.