Bagaimana Mengira Titik Pecahan Menggunakan Margin Keuntungan Operasi

Titik pulang modal adalah jumlah penjualan yang mesti disedari oleh perniagaan untuk membayar semua kos tetapi tidak memperoleh keuntungan. Dengan menggunakan analisis impas, syarikat dapat mengira titik pulang modal ini dengan andaian pemboleh ubah yang berbeza. Salah satu pemboleh ubah yang digunakan oleh perniagaan dalam analisis impas adalah margin keuntungan. Pengiraan ini menunjukkan perniagaan nilai jualan impas yang diperlukan untuk mencapai margin keuntungan kasar tertentu.

1

Tentukan perbelanjaan operasi untuk perniagaan. Sebagai contoh, anggap perbelanjaan mengurus perniagaan adalah $ 30,000.

2

Tentukan perkhidmatan hutang tahunan untuk perniagaan. Perkhidmatan hutang tahunan adalah jumlah pembayaran hutang bulanan tetap untuk perniagaan. Sebagai contoh, anggap perkhidmatan hutang tahunan untuk perniagaan adalah $ 10,000.

3

Tambahkan perbelanjaan operasi ke perkhidmatan hutang tahunan. Meneruskan contoh, $ 10,000 + $ 30,000 = $ 40,000.

4

Tentukan margin keuntungan kasar untuk perniagaan. Sebagai contoh, anggap margin keuntungan kasar adalah 40 peratus.

5

Bahagikan perbelanjaan operasi dan angka perkhidmatan hutang tahunan dengan margin keuntungan kasar. Meneruskan contoh, $ 40,000 / 0,4 = $ 100,000. Angka ini mewakili titik pulang modal untuk perniagaan.