Potongan Cukai atas Perbelanjaan Makanan & Hiburan

Membelanjakan wang untuk perniagaan anda diperlukan untuk berjaya. Perbelanjaan biasa adalah makanan dan hiburan. Anda boleh mengadakan pertemuan perniagaan dengan pelanggan semasa makan tengah hari atau memesan penghantaran makanan untuk perjumpaan strategi pekerja. Apabila anda membelanjakan wang untuk makan dan hiburan, dan ia berkaitan secara langsung atau berkaitan dengan aktiviti perniagaan biasa dan perlu, anda boleh memotong sebahagian perbelanjaan pada penyata cukai pendapatan anda.

Berkaitan Secara Langsung atau Berkaitan

Anda boleh memotong sebahagian daripada perbelanjaan perniagaan dan hiburan anda selagi memenuhi syarat untuk berhubungan langsung atau berkaitan dengan perniagaan. Perbelanjaan hiburan dan makan yang dikenakan oleh pelanggan, pelanggan atau pekerja dibenarkan potongan selagi acara tersebut berkaitan langsung dengan perniagaan anda atau berkaitan dengan aktiviti perniagaan. Sekiranya anda membawa pelanggan makan tengah hari untuk menyelesaikan fasa perancangan projek, misalnya, anda menjalankan perniagaan semasa makan. Ini memenuhi syarat sebagai berkaitan langsung dengan perniagaan anda dan boleh ditolak dari cukai pendapatan anda. Makanan dan hiburan yang berkaitan dengan dan berlaku sejurus sebelum atau selepas acara perniagaan seperti mesyuarat memenuhi syarat sebagai perbelanjaan yang berkaitan dan dapat ditolak.

Penyimpanan rekod

Anda mesti menyimpan catatan terperinci mengenai potongan makanan dan hiburan. Catatan anda mesti menyatakan bagaimana perbelanjaan itu berkaitan dengan perniagaan, berapa banyak wang yang anda belanjakan, tarikh dan lokasi makan atau hiburan, dan hubungan orang yang anda layani. Apabila anda mendapat resit restoran anda, biasakan menuliskan tujuan perniagaan makanan dan semua hadirin sebelum memasukkannya ke dalam rekod anda. Sekiranya anda perlu mengingat pemotongan itu kemudian, anda tidak perlu bergantung pada memori sahaja, dan secara automatik anda akan memenuhi syarat penyimpanan rekod untuk pemotongan tersebut.

Potongan 50 Peratus

Umumnya hanya 50 peratus daripada kos makan atau hiburan yang dapat ditolak. Anda tidak boleh menuntut potongan makanan dan hiburan sebagai perbelanjaan perjalanan. Anda juga tidak boleh menuntut potongan untuk makanan dan hiburan yang mewah atau mewah.

Batasan Pekerja

Pekerja tidak boleh mengambil potongan cukai untuk makan dan hiburan sekiranya perbelanjaan tersebut dibayar oleh majikan. Sekiranya perbelanjaan tidak diganti dan memenuhi syarat yang diringkaskan di atas, pekerja boleh memotong 50 peratus.