Hak & Tanggungjawab Pekerja dalam Pembinaan

Menurut Jabatan Tenaga Kerja AS, industri pembinaan adalah salah satu sumber pekerjaan terbesar di negara ini, dengan kira-kira 7.2 juta pekerja. Walaupun merupakan sumber pekerjaan yang signifikan, pekerja binaan menghadapi keadaan berbahaya di tempat kerja mereka. Hak dan tanggungjawab pekerja binaan sebahagian besarnya berkaitan dengan standard keselamatan dan kesihatan untuk mengurangkan bahaya di tempat kerja. Hak dan tanggungjawab ini terutama berasal dari Jabatan Tenaga Kerja AS dan Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

Keadaan Kerja yang Selamat

Pekerja binaan berhak mendapat keadaan kerja yang selamat. Syarikat pembinaan mempunyai tanggungjawab menjadikan tapak pembinaan lebih selamat untuk mengurangkan kematian akibat pembinaan. Pekerja berhak mendapatkan peralatan pelindung diri seperti sarung tangan keselamatan, pelindung mata, topi keledar dan penutup telinga. Tempat kerja yang selamat dicirikan oleh peralatan yang berfungsi dengan baik. Pekerja berhak untuk tidak bekerja di tapak pembinaan yang tidak selamat sehingga majikan menjadikan laman web ini lebih selamat.

Amalan Tenaga Kerja yang Adil

Menurut Akta Standard Pekerja Adil DOL, pekerja binaan mempunyai hak untuk amalan pekerja yang adil. Ini termasuk gaji minimum dan lebih masa untuk pekerja belia, pekerja yang lebih tua dan juga pendatang. Menurut Akta tersebut, pekerja binaan layak untuk pembayaran masa dan satu setengah kadar gaji tetap untuk masa bekerja lebih dari 40 jam seminggu. Adalah menjadi tanggungjawab majikan untuk mencatat jangka masa yang dikendalikan oleh pekerja untuk mengira pembayaran yang perlu dibayar kepada pekerja.

Lapor

Pekerja binaan mempunyai hak dan tanggungjawab untuk melaporkan keadaan kerja yang tidak selamat. Pekerja harus melaporkan kepada penyelia tapak atau majikan agar tapak pembinaan dibuat lebih selamat. Pekerja boleh meminta Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk memeriksa tapak pembinaan, jika penyelia atau majikan gagal menjadikan laman web ini lebih selamat. Setelah melaporkan kepada OSHA, seorang pekerja berhak untuk bebas dari tindakan balas dari pihak atasan, misalnya, melalui pemberhentian kerja atau penolakan gaji.

Maklumat

Pekerja yang bekerja di tapak pembinaan berhak mendapat maklumat mengenai bahaya yang akan berlaku di tempat kerja. Ini diatur oleh OSHA Hazard Communication Standards, yang mengharuskan majikan memberikan maklumat mengenai risiko di tempat kerja dan langkah-langkah pencegahan yang harus diambil. Pekerja berhak untuk mengetahui tentang bahan kimia berbahaya di tapak pembinaan, bahaya yang mungkin timbul dari peralatan dan risiko kesihatan yang berkaitan dengan bekerja di tapak pembinaan.