Perbezaan Antara Pemilikan Tunggal & Bebas

Di permukaan, mungkin tidak ada banyak perbezaan antara pemilik tunggal dan pekerja bebas. Pemilik tunggal membayar cukai dengan cara yang serupa dengan pekerja bebas, tetapi perbezaannya mulai bertambah apabila pemilik tunggal memilih untuk mengambil pekerja dan mula mewujudkan lokasi perniagaan rasmi. Ini membawa kepada lebih banyak kertas kerja dan peningkatan tanggungjawab fiskal.

Menggaji Pekerja dan Membayar Cukai

Pemilik tunggal biasanya mengemukakan semua dokumen yang sesuai dengan agensi tempatan, negeri dan persekutuan untuk mengambil pekerja dan membayar cukai pekerjaan. Pemilikan tunggal tidak semestinya mengupah pekerja untuk menyelesaikan aktiviti perniagaan, tetapi pekerja bebas tidak mempunyai kemampuan sah untuk mengambil pekerja tanpa mengemukakan dokumen yang diperlukan dan mendapatkan nombor pengenalan pembayar cukai dari IRS dan lesen perniagaan dari kerajaan negeri atau tempatan. Sebaik sahaja pendaftaran ini berlaku, pekerja bebas berhenti menjadi pekerja mandiri tunggal dan merupakan pemilik tunggal.

Pendaftaran Nama Fiksyen

Seorang pekerja bebas tidak perlu mendaftarkan namanya dengan kerajaan tempatan atau negeri sebagai entiti perniagaan dan boleh bekerja dengan bebas dari hampir semua lokasi. Pemilik tunggal mesti mendaftarkan nama perniagaannya dengan kerajaan tempatan atau negeri beserta lokasi perniagaannya supaya perbandaran tempatan dapat memastikan lokasi pemilik tunggal memenuhi semua syarat pengezonan. Pemilik tunggal mungkin juga perlu membayar yuran untuk mendaftarkan nama perniagaannya walaupun pendaftaran adalah syarat negara.

Perakuan dan Lesen Pekerjaan

Seorang pekerja bebas mungkin memerlukan lesen yang sesuai untuk beroperasi sebagai profesional dalam bidang tertentu, termasuk industri kewangan, harta tanah dan perundangan. Pemilik tunggal mesti mempunyai lesen serupa untuk beroperasi di industri yang dikawal selia ini, tetapi juga mesti memperoleh bentuk lesen yang lebih tinggi untuk beroperasi sebagai perniagaan. Sebagai contoh, ejen harta tanah berlesen boleh menjual harta tanah tetapi tidak dapat membuat gadai janji rumah tanpa lesen broker, yang biasanya memerlukan lesen perniagaan dan tempat perniagaan yang sah untuk mendapatkannya.

Membeli Insurans Perniagaan

Seorang pekerja bebas, pekerja bebas tidak boleh membeli insurans pampasan pekerja dan mesti bergantung pada insurans kesihatan mandiri untuk membayar kecederaan yang dialami semasa bekerja. Pemilik tunggal boleh membeli insurans pampasan pekerja untuk melindungi dirinya sekiranya berlaku kemalangan di tempat kerja, walaupun dia tidak mempunyai pekerja. Pemilik tunggal mesti membeli insurans pampasan pekerja sekiranya perniagaan itu berhasrat untuk mengambil pekerja. Kegagalan untuk melakukannya boleh mengakibatkan pencabutan lesen perniagaan dan hukuman kewangan yang ketat.