Peranan Pengauditan Dalaman dalam Tadbir Urus Korporat

Tadbir urus korporat boleh didefinisikan sebagai pengawasan terhadap dasar, prosedur dan amalan syarikat. Pengawasan ini membantu memastikan perniagaan dijalankan untuk kepentingan terbaik syarikat dan pemegang sahamnya. Proses mengurus tadbir urus korporat biasanya dikendalikan oleh lembaga pengarah. Syarikat boleh menggunakan kakitangan juruaudit untuk menguji dan memantau kawalan dalaman.

Tanggungjawab

Tanggungjawab utama untuk tadbir urus korporat di kebanyakan organisasi terletak terus kepada lembaga pengarah. Juruaudit dalaman ditugaskan untuk memastikan bahawa proses korporat dan kawalan yang berkaitan berfungsi sebagaimana mestinya. Mereka juga dapat menentukan apakah proses perusahaan dapat ditingkatkan dan dapat menjimatkan wang syarikat atau dapat menjadi lebih efisien. Memastikan sumber syarikat digunakan dengan berkesan adalah peranan utama juruaudit dalaman.

Penipuan

Salah satu tugas terpenting juruaudit dalaman adalah mengesan penipuan. Jika dibiarkan, penipuan boleh menyebabkan korporat kehilangan jutaan dolar, dan juga boleh mempengaruhi imej awam syarikat. Lembaga pengarah banyak syarikat hanya bergantung pada pasukan audit dalaman untuk mengungkapkan kejadian penipuan dan penyalahgunaan.

Jenis Audit Dalaman

Pelbagai jenis audit dalaman dapat dilakukan sepanjang tahun. Mereka mungkin fokus pada kawalan kewangan, kawalan operasi atau dan kawalan teknologi maklumat. Lembaga pengarah boleh memutuskan untuk menguji di semua bidang ini, atau mungkin hanya memfokuskan pada satu.

Tempoh masa

Fungsi audit dalaman di kebanyakan syarikat adalah proses sepanjang tahun yang dilakukan oleh pekerja. Biasanya, pengurus audit merangka rancangan audit tahunan, dan dewan pengarah menyetujui rancangan tersebut. Sebilangan besar audit syarikat difokuskan dan dijadualkan mengikut tahap risiko. Kawasan berisiko tinggi sering mendapat perhatian paling banyak dari fungsi audit dalaman untuk memastikan objektif tadbir urus korporat tercapai.