Teori Motivasi & Perolehan Pekerja

Teori motivasi pekerja berusaha membuat model untuk memahami apa yang mendorong orang mendorong prestasi mereka di tempat kerja. Pengurus yang pandai membiasakan diri dengan pelbagai teori motivasi, menggunakan campuran pendekatan yang berbeza bergantung pada situasi yang mereka temui dan jenis pekerja yang merekaawasi. Motivasi pekerja yang berkesan dapat meningkatkan produktiviti dan kesetiaan pekerja; kegagalan meletakkan teori-teori ini dapat menyebabkan peningkatan perolehan pekerja.

Pengurusan mengikut Objektif

Teori Pengurusan berdasarkan Objektif atau MBO mengemukakan premis bahawa pekerja lebih terdorong oleh tujuan dan objektif yang mereka tangani dalam menentukan. Daripada menentukan arahan, kuota dan tujuan dari atas, pengurus yang mengikuti falsafah MBO termasuk pekerja dalam membuat keputusan strategik bila mungkin, terutama dalam keputusan yang secara langsung mempengaruhi rutin harian pekerja.

Kegagalan menerapkan pendekatan ini boleh menyebabkan anda kehilangan sebahagian daripada pekerja anda yang paling pintar dan bermotivasi diri. Tidak semua pekerja benar-benar peduli untuk menetapkan matlamat yang berkaitan dengan pekerjaan dan berfungsi dengan baik dalam suasana yang lebih autokratik. Walau bagaimanapun, pekerja yang paling inovatif dan terdorong secara dalaman cenderung meninggalkan pekerjaan yang memberikan sedikit atau tidak ada peluang untuk input strategik.

Teori X dan Teori Y

Teori X dan Teori Y mewakili dua hujung spektrum motivasi yang bertentangan. Teori X mengemukakan premis bahawa pekerja sememangnya enggan bekerja dan mesti sentiasa bermotivasi dari sumber luaran. Teori Y mengemukakan idea bahawa pekerja dapat termotivasi secara dalaman di tempat kerja, mencari kepuasan dalam berusaha untuk mencapai tujuan yang menggunakan kemahiran dan pengalaman mereka.

Baik Teori X dan Teori Y secara semula jadi lebih baik daripada yang lain. Sebaliknya, teori yang sesuai bergantung pada keadaan kerja dan pekerja tertentu yang anda hadapi. Menerapkan teori yang salah di tempat kerja anda boleh mengecewakan, mengelirukan dan memburukkan pekerja, yang menyebabkan peningkatan perolehan pekerja. Sekumpulan pekerja yang melihat motivasi diri dan pengambilan keputusan autonomi sebagai penting, misalnya, tidak mungkin bertahan dalam suasana kerja yang merangkumi pengawasan yang ketat sepanjang masa.

Hierarki Keperluan

Teori hierarki keperluan Abraham Maslow meletakkan keperluan pekerja menjadi lima kategori progresif, bermula dengan keperluan fizikal asas dan berkembang hingga keperluan untuk pertumbuhan peribadi dan pengembangan kerjaya. Maslow mendakwa bahawa majikan mesti memenuhi setiap tahap keperluan pekerja agar pekerja benar-benar memberikan komitmen kepada tujuan tempat kerja.

Kegagalan untuk memenuhi keperluan pekerja pada tahap mana pun dalam hierarki dapat menyebabkan kurangnya kepuasan dalam kehidupan profesional pekerja, menyebabkan mereka akhirnya berusaha memenuhi keperluan ini sendiri, mungkin dengan mencari majikan baru yang memberikan peluang yang lebih baik.

Teori Jangkaan

Teori harapan meletakkan premis bahawa pekerja akan memberikan sejumlah kerja dan komitmen yang setara dengan apa yang mereka harapkan sebagai balasan. Struktur pampasan komisen memanfaatkan teori ini dengan membenarkan pekerja memperoleh wang sebanyak yang mereka mahukan, sepenuhnya berdasarkan prestasi kerja mereka.

Memastikan pekerja sentiasa mengharapkan kenaikan gaji di masa depan dan potensi promosi pekerjaan dapat membuat mereka bekerja keras untuk mencapai tujuan peribadi. Sekiranya pekerja mengharapkan sedikit pampasan dan tidak ada peluang pertumbuhan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka, mereka mungkin hanya berusaha sedikit sehingga mereka akhirnya mencari peluang baru kepada majikan baru.