Cara Mengira Keuntungan di Rumah Berbilang Keluarga

Bangunan rumah atau pangsapuri pelbagai keluarga mempunyai beberapa unit kediaman. Penyewa membayar sewa kepada tuan tanah atau pemilik yang menjaga dan menguruskan harta tanah. Seorang pemilik boleh memperoleh keuntungan dengan mengumpulkan lebih banyak pendapatan sewa daripada yang dibayarkannya dalam perbelanjaan mengurus dalam satu tempoh atau dengan menjual harta itu lebih dari yang dibelinya.

Mengenai Pendapatan Operasi Bersih

Pendapatan operasi bersih adalah keuntungan operasi yang dihasilkan oleh sebuah rumah keluarga selama jangka waktu tertentu, seperti satu tahun, sebelum memperhitungkan perbelanjaan cukai pendapatan dan pembayaran gadai janji. NOI sama dengan pendapatan kasar ditolak perbelanjaan operasi dan merupakan angka penting yang digunakan oleh pelabur dan pemberi pinjaman untuk membuat keputusan kewangan. NOI tahunan yang lebih tinggi biasanya menghasilkan nilai harta tanah yang lebih tinggi. NOI boleh mengubah setiap tempoh berdasarkan kekosongan dan perubahan sewa dan perbelanjaan.

Mengira NOI

Tambahkan bersama pendapatan sewa dan pendapatan lain, seperti pendapatan mesin layan diri, yang dihasilkan oleh keluarga pelbagai keluarga selama setahun untuk menentukan pendapatan kasarnya. Kurangkan jumlah perbelanjaan operasi dari pendapatan kasar untuk mengira NOI. Contoh perbelanjaan mengurus adalah cukai harta tanah, insurans dan yuran pengurusan. Tidak termasuk cukai pendapatan dan pembayaran pinjaman dari perbelanjaan operasi. Sebagai contoh, jika harta tanah anda mempunyai pendapatan kasar $ 500,000 dan jumlah perbelanjaan operasi $ 200,000, tolak $ 200,000 dari $ 500,000 untuk mendapatkan $ 300,000 dalam NOI.

Mengira Untung Dijual

Pemilik harta tanah pelbagai keluarga memperoleh keuntungan dari penjualan harta tanah apabila dia menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada yang dibelinya. Keuntungan ini sama dengan harga jualan tolak harga beli tolak perbelanjaan yang berkaitan dengan penjualan harta tanah, seperti komisen pembrokeran dan yuran undang-undang. Contohnya, jika anda membeli rumah berbilang keluarga dengan harga $ 2 juta, menjualnya dengan harga $ 2.6 juta dan mempunyai perbelanjaan penjualan $ 100,000, tolak $ 2 juta dan $ 100,000 dari $ 2.6 juta untuk mendapatkan keuntungan $ 500.000.

Mengira Jumlah Keuntungan

Untuk mengira jumlah keuntungan harta tanah keluarga yang dihasilkan sebagai pelaburan, tambahkan jumlah NOI harta yang dihasilkan semasa anda memilikinya dengan keuntungan yang anda perolehi daripada menjual harta itu. Contohnya, jika harta tanah anda menjana NOI $ 1 juta semasa anda memilikinya dan anda memperoleh keuntungan $ 500,000 daripada menjualnya, tambahkan $ 1 juta hingga $ 500,000 untuk mendapatkan keuntungan keseluruhan $ 1.5 juta.