Bolehkah Anda Dituntut kerana Baki Kad Kredit Perniagaan Tertunggak?

Adalah mudah untuk mengeluarkan kad kredit perniagaan untuk membayar perbelanjaan perniagaan anda. Akan tetapi, apabila bilnya jatuh tempo, tanggungjawab untuk hutang kad kredit perniagaan tidak selalu berhenti dengan kemampuan syarikat anda membayar. Dalam banyak keadaan, anda boleh dianggap bertanggungjawab atas bil kad kredit perniagaan tersebut.

Liabiliti terhad

Biasanya, tanggungjawab untuk hutang perniagaan bergantung pada struktur undang-undang perniagaan anda. Sekiranya anda menjalankan perniagaan sebagai hak milik atau perkongsian tunggal, anda secara peribadi bertanggungjawab untuk perbelanjaan perniagaan. Walaupun kad kredit perniagaan anda juga menyenaraikan nama perniagaan anda, syarikat kad boleh menuntut anda secara peribadi untuk mendapatkan kembali bil tertunggak. Sekiranya anda menubuhkan syarikat anda sebagai syarikat atau syarikat berhad, anda tidak bertanggungjawab secara peribadi untuk perbelanjaan perniagaan. Struktur perniagaan ini adalah entiti bebas di bawah undang-undang. Biasanya, pemiutang mesti menuntut perniagaan tersebut untuk mendapatkan hutang perniagaan yang tertunggak.

Liabiliti Kad Kredit Perniagaan

Walaupun perniagaan anda disusun sebagai entiti bebas yang menghalang pemiutang perniagaan menuntut anda, anda boleh mengetepikan perlindungan tersebut berdasarkan kontrak. Kad kredit perniagaan diatur oleh terma dan syarat penerbit kredit, yang merupakan kontrak antara anda dan penerbit kad. Sebilangan besar syarikat kad kredit memasukkan bahasa dalam terma kad yang menjadikan orang yang menggunakan kad tersebut secara peribadi menanggung perbelanjaan. Syarat-syarat tersebut memberi hak kepada syarikat kad untuk menuntut anda dan perniagaan untuk mendapatkan kembali bil tertunggak.

Pengecualian Liabiliti

Sekiranya syarikat anda adalah syarikat atau LLC dan mempunyai sejarah kredit tersendiri, mungkin membuka akaun kad kredit yang tidak membuat anda bertanggungjawab secara peribadi. Jenis syarikat yang mempunyai pilihan ini biasanya berukuran lebih besar dan telah berniaga lebih dari lima tahun. Mereka biasanya mempunyai tenaga kerja yang signifikan, profil perniagaan yang mapan dengan rujukan kredit, aset fizikal yang dapat dilampirkan, dan banyak wang di bank. Untuk menentukan sama ada anda boleh dituntut secara peribadi kerana kad kredit perniagaan tertunggak, anda harus menyemak terma dan syarat kad tersebut.

Pertimbangan Lain

Walaupun anda cukup bernasib baik untuk memiliki kad kredit perniagaan yang tidak membuat anda bertanggungjawab secara peribadi sebagai sebahagian daripada terma dan syaratnya, syarikat kad kredit boleh menuntut anda secara peribadi sekiranya hutang tersebut dapat membuktikan penipuan dalam proses pemberian kredit. Sekiranya anda membuat gambaran yang salah mengenai perniagaan anda atau pendapatannya pada aplikasi kad kredit perniagaan, mahkamah boleh memutuskan untuk mengabaikan perlindungan liabiliti terhad entiti perniagaan anda dan meminta anda membayar bil tertunggak dari poket anda sendiri.