Apakah Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan Hutang dalam Struktur Modal Organisasi?

Pembiayaan hutang korporat merangkumi terbitan bon, saham pilihan dan debentur. Setiap jenis hutang mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tetapi dalam semua kes, penggunaan hutang yang berlebihan boleh memberi kesan negatif kepada syarikat, pemegang saham dan pekerjanya.

Pemilikan dan Kawalan

Pemegang hutang tidak mempunyai kuasa suara dan oleh itu tidak dapat mempengaruhi keputusan syarikat. Syarikat yang membiayai operasinya melalui penggunaan hutang melindungi para pemegang sahamnya dari pencairan kepentingan pemilikan. Pencairan berlaku apabila syarikat mengeluarkan lebih banyak saham ekuiti, yang mengurangkan peratusan pemilikan pemegang saham asal. Sekiranya syarikat membayar dividen biasa, ini akan mengurangkan bahagian pembayaran dividen yang mengalir ke pemegang saham asal.

Mudah Ditadbir

Sumber untuk pembiayaan hutang lebih mudah jika dibandingkan dengan pembiayaan ekuiti. Satu-satunya syarat yang diperlukan dalam proses ini adalah harta yang melindungi hutang. Satu-satunya kewajipan syarikat adalah pembayaran hutang, tidak seperti ekuiti di mana proses dan pembayaran dividen harus diikuti. Pemiutang bersedia membiayai syarikat yang menunjukkan prestasi kewangan yang kuat dengan syarat kecil atau tidak berkaitan dengan hutang. Adalah sukar bagi syarikat permulaan untuk membiayai operasi mereka melalui ekuiti kerana syarat ketat yang diperlukan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.

Kelebihan Cukai

Syarikat membayar cukai setelah menolak semua perbelanjaan yang dikeluarkan semasa menjalankan perniagaan. Pembayaran faedah adalah perbelanjaan yang boleh dikurangkan yang mengurangkan cukai dengan jumlah yang sama dengan produk faedah yang boleh ditolak dan kadar cukai syarikat. Potongan faedah yang dikenakan cukai mengurangkan kos pembiayaan hutang. Oleh itu, adalah baik bagi syarikat untuk membiayai operasinya menggunakan hutang kerana pembayaran faedah akan dikecualikan cukai.

Risiko Kemuflisan

Kewajiban hutang, seperti pembayaran bunga dan pokok, dapat memberi tekanan kepada syarikat. Kegagalan pihak pengurusan untuk memastikan dasar pengurusan tunai yang baik boleh menyebabkan syarikat tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pemegang hutang secara sah berhak mendapat pembayaran faedah dan pokok. Sekiranya syarikat tidak membayar seperti yang dijanjikan, pemiutang boleh memutuskan untuk menuntut syarikat tersebut. Kesukaran utama memaksa syarikat untuk mengemukakan kebankrapan, di mana pemilikan aset syarikat dipindahkan dari pemegang saham kepada pemegang hutang.