Perbelanjaan Modal Lembaran Imbangan Dengan Aset Tidak ketara

Penyata kewangan mengatakan banyak mengenai perniagaan kecil. Mereka menggambarkan betapa menguntungkan syarikat, seberapa cair asetnya dan berapa banyak perbelanjaan untuk pelaburan dan kewajiban. Pelaburan modalnya mencerminkan matlamat jangka pendek dan jangka panjang syarikat. Pelaburan dalam aset tidak ketara, seperti tanda dagangan dan paten, mungkin tidak memberikan pulangan sehingga beberapa tahun kemudian.

Perbelanjaan Modal

Belanja modal, juga disebut sebagai belanja modal, adalah belanja aset untuk keuntungan masa depan. Ketika perniagaan kecil dimulakan, perbelanjaan modal tinggi dalam pembelian aset ketara, seperti harta tanah, perabot, inventori, alat dan peralatan. Mereka juga tinggi untuk aset tidak ketara, termasuk muhibah, hak cipta, paten, francais dan lesen. Sebuah syarikat mungkin melabur dalam aset tambahan ketika ia berkembang dan melihat peluang pelaburan tambahan.

Penyata kewangan

Perbelanjaan modal selalu dilaporkan pada penyata aliran tunai syarikat. Sekiranya syarikat menjual aset tetap sepanjang tahun, jumlah penjualan dikurangkan dari jumlah perbelanjaan modal yang disenaraikan dalam penyata. Aset syarikat disenaraikan dalam kunci kira-kira. Sekiranya penyata aliran tunai tidak tersedia, perbelanjaan modal dapat dikira berdasarkan maklumat kewangan pada kunci kira-kira. Untuk menghitungnya, seseorang harus mengambil perbezaan jumlah aset dari tahun fiskal sebelumnya hingga tahun semasa dan mengurangkan perbezaan jumlah liabiliti dari tahun sebelumnya hingga tahun semasa.

Aset Tidak ketara

Aset tidak ketara bukan objek fizikal dan mungkin tidak mempunyai nilai yang mudah dikenali. Di bawah kod Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri, perniagaan kecil mungkin memiliki sejumlah aset tidak ketara, termasuk tenaga kerja manusia, pengetahuan pekerja, tanda dagang dan perjanjian syarikat tertentu. Kos aset tidak ketara dapat ditolak dengan cara yang serupa dengan susut nilai aset ketara. Amaun yang dilaburkan dilunaskan selama 15 tahun dengan pelunasan garis lurus, tanpa mengira jangka hayat sebenar aset. Amaun yang dilunaskan juga dicerminkan sebagai penurunan nilai aset pada kunci kira-kira syarikat dan sebagai jumlah perbelanjaan pada penyata pendapatannya.

Perbelanjaan Modal dan Aset Tidak ketara

Kecairan aset penting bagi perniagaan kecil. Tahap kecairan mencerminkan sejauh mana perniagaan bersedia menghadapi bencana kewangan. Perniagaan kecil yang sangat cair dapat menjual beberapa aset dengan cepat untuk menghasilkan wang tunai untuk memenuhi tanggungjawab jangka pendek atau masalah kewangan. Sebilangan aset ketara dan tidak ketara, walaupun berharga, mungkin tidak terlalu cair. Sebuah syarikat mesti mengekalkan keseimbangan yang baik antara kecairan yang tinggi dan memasukkan sejumlah perbelanjaan modal ke dalam peluang pelaburan yang menguntungkan.