Merancang KPI

Petunjuk Prestasi Utama, atau KPI, adalah ukuran prestasi dalam organisasi, iaitu menilai kejayaan perniagaan dari segi objektif utamanya. KPI berbeza-beza, bergantung pada jenis perniagaan dan tujuannya. Tujuan KPI adalah untuk menilai kemajuan organisasi ke arah matlamat jangka panjangnya. KPI mesti diukur sehingga kepemimpinan dapat menggunakan faktor KPI untuk penilaian.

1

Gariskan syarikat mengikut jabatan. Pisahkan sehelai kertas menjadi dua bahagian. Pada bahagian pertama, senaraikan KPI untuk syarikat secara keseluruhan. Pada babak kedua, senaraikan setiap jabatan. Kemudian senaraikan KPI yang berkaitan secara langsung dengan setiap aspek perniagaan.

2

Tuliskan tujuan dan objektif bagi setiap jabatan. Setiap KPI secara langsung sesuai dengan tujuan atau objektif, jadi penting untuk menyenaraikannya.

3

Tulis KPI sebagai dokumen individu. Masing-masing harus dimulakan dengan tajuk yang menggambarkan tujuan KPI kerana berkaitan dengan tujuan / objektif. Ini adalah konsep asas yang ingin anda ukur. Sebagai contoh, sebuah syarikat runcit mungkin memiliki KPI dengan tujuan seperti, "Meningkatkan penjualan di departemen yang mengalami masalah." Tambahkan penjelasan ringkas mengenai mengapa ini dianggap kunci kejayaan perniagaan.

4

Kembangkan kaedah mengukur KPI yang jelas dan dapat diukur Sekiranya tidak dapat diukur, ubah KPI. Untuk contoh di atas, pengukuran mungkin berbunyi, "Penjualan akan diukur berbanding dengan jumlah tahun sebelumnya setiap bulan hingga akhir tahun." Sertakan jangka masa KPI sah serta kekerapan pengukuran

5

Nyatakan hasil yang diharapkan. Lakukan ini secara terukur. Contohnya, "Penjualan akan meningkat sekurang-kurangnya 10 peratus dari tahun sebelumnya." Sertakan butiran mengenai bagaimana anda merancang untuk mengukur dan mengira kejayaan, dan jika perlu, bagaimana pengukuran tersebut akan dipecah. Sebagai contoh, KPI yang disebutkan di atas boleh merangkumi cadangan untuk mengukur keberhasilan (atau kegagalan) penjualan item tertentu atau kategori barang dalam jabatan. Dalam contoh ini, maklumat seperti ini membimbing anda dalam keputusan masa depan untuk jabatan ini.