Mencatat Minat untuk Akaun Yang Perlu Dibayar Menggunakan 360 Hari Tahun

Akaun yang perlu dibayar adalah dana yang dihutang syarikat anda kepada individu atau perniagaan lain. Contohnya, anda mungkin meminta kredit dari perniagaan lain supaya anda dapat membeli inventori daripadanya. Anda mungkin telah membeli peralatan pembuatan dan membiayai pembelian. Kredit yang diberikan oleh syarikat lain kepada syarikat anda adalah dengan harga. Syarikat anda membayar faedah kepada pemiutang anda atas baki tertunggak.

Mengira Minat

Bunga adalah wang yang dibayar oleh pelanggan atau pelanggan anda untuk kemudahan mendapatkan produk atau perkhidmatan anda tanpa pembayaran penuh di muka. Pemberi pinjaman diminta untuk memberitahu peminjam mengenai kadar faedah tahunan, walaupun pinjaman itu untuk jangka masa yang lebih pendek. Untuk mengira faedah, kalikan prinsip, atau jumlah wang yang dipinjam, dengan kadar faedah dan kalikan dengan panjang pinjaman, setiap tahun atau sebahagian tahun.

Kepentingan

Sebelum kalkulator dan komputer, akauntan harus melakukan pengiraan kewangan dengan pensil dan kertas. Tahun kalendar dengan 365 atau 366 hari tidak membahagi sama rata selama 12 bulan, jadi menjadi amalan biasa untuk mencatat faedah pada akaun yang perlu dibayar menggunakan tahun 360 hari, setiap bulan dianggap sebagai 30 hari. Kaedah mengira minat ini disebut konvensyen akruan.

Pertimbangan

Oleh kerana setiap bulan mempunyai 30 hari untuk tujuan perakaunan, anda dapat menganggarkan jumlah faedah yang terakru pada akaun yang perlu dibayar secara merata di empat suku kewangan. Ini berguna kerana banyak syarikat tidak mengikuti tahun kalendar tetapi memulakan tahun fiskal mereka selama sebulan selain Januari.

Minat Rakaman

Rekodkan faedah yang diperoleh dalam akaun yang perlu dibayar sebagai pecahan, dengan panjang hutang sebagai nombor teratas dan 360 hari sebagai nombor terbawah. Contohnya, jika perniagaan membeli inventori daripada anda dengan catatan 90 hari, catat urus niaga sebagai 90 lebih dari 360. Ini bermakna anda akan mencatat faedah selama tiga bulan dan pengiraan bulanan dibuat berdasarkan 30 hari genap setiap bulan. Akaun pelanggan harus dibayar sepenuhnya dalam 90 hari.

Debit dan Kredit

Sekiranya anda adalah pemberi pinjaman, faedah yang diperoleh adalah kredit di bawah akaun belum terima. Sekiranya anda peminjam, catat bunga sebagai debit dalam lejar akaun yang perlu dibayar kerana ia timbul setiap bulan pinjaman.