Kepentingan Tadbir Urus Korporat dalam Organisasi Bukan Untung

Pada tahun 1992, Kongres AS meluluskan Akta Sarbances-Oxley untuk meningkatkan standard tadbir urus korporat. Tadbir urus korporat yang lebih kuat bermaksud pengawasan ketat terhadap peraturan, amalan dan proses syarikat berkenaan operasi, perakaunan dan penyimpanan rekod. Walaupun piawaian ini terutama ditujukan kepada syarikat yang diperdagangkan secara terbuka, Sarbanes-Oxley menerapkan sikap baru terhadap tadbir urus korporat untuk semua syarikat. Baik kerajaan dan masyarakat mengharapkan organisasi bukan untung menjaga standard tadbir urus korporat yang murni.

Elakkan Skandal

Tadbir urus korporat yang kuat bermaksud kawalan dalaman ditetapkan untuk melindungi syarikat. Kawalan dalaman yang betul dapat mengurangkan kemungkinan berlaku sebarang penipuan atau penggelapan dalam syarikat. Organisasi bukan untung, lebih daripada apa-apa jenis syarikat, mesti tidak boleh dicela di mata orang ramai. Akhbar buruk yang timbul bersama dengan skandal korporat dapat menjadikan individu dan yayasan cenderung untuk membiayai organisasi bukan untung, walaupun masalahnya telah diatasi.

Galakkan Pertumbuhan

Tadbir urus korporat yang betul bukan sahaja memastikan bahawa organisasi bukan untung anda memenuhi standard undang-undang dan etika, tetapi akan meningkatkan kekuatan organisasi secara keseluruhan. Tumpuan pada peraturan dan prosedur meningkatkan kecekapan di tempat kerja. Apabila projek atau rintangan berpotensi baru muncul, papan responsif dan prosedur yang tepat memastikan organisasi bukan untung mempunyai kerangka yang tepat untuk berjaya dan berkembang.

Mempercepat Pengauditan dan Prosedur Cukai

Banyak elemen tadbir urus korporat diuji dan diukur semasa audit luaran. Juga, borang penyata cukai bukan untung 990 kini menekankan ketelusan lebih daripada sebelumnya dan merangkumi bahagian tadbir urus korporat. Sekiranya anda melibatkan juruaudit luar atau cuba mengemukakan penyata cukai tanpa prosedur yang betul, prosesnya akan lebih lama dan lebih mahal. Tadbir urus dan organisasi korporat yang betul memastikan bahawa anda akan menyediakan semua dokumen dan prosedur yang diperlukan, dan audit dan pemfailan cukai akan berjalan lancar.

Tingkatkan Derma dan Reputasi

Penderma yang berpotensi menjadi semakin cerdas mengenai organisasi dan pengurusan bukan untung. Banyak penderma, terutama penderma utama, tahu memeriksa semua dokumen awam yang ada sebelum memberikan wang kepada organisasi. Dengan bermulanya laman web yang memberikan pengguna dokumen bukan untung dengan mudah, mana-mana penderma dapat melihat penyata cukai anda dengan satu klik butang. Dan mereka tidak akan hanya melihat nombor; borang IRS 990 juga merangkumi penerangan dan ringkasan program bukan untung dan bagaimana mereka menggunakan wang mereka. Tadbir urus korporat yang baik bermaksud penyata cukai anda akan menggambarkan organisasi dengan sebaik mungkin.