Apakah Langkah-Langkah Sumber Strategik?

Sumber strategik adalah alat pengurusan bekalan yang memberikan pengurangan kos yang signifikan dan faedah lain, kata Institut Pengurusan Bekalan. Walaupun pembelian tradisional menumpukan pada membeli dengan harga terendah, syarikat yang beroperasi mendapatkan sumber bertujuan untuk mendapatkan produk atau perkhidmatan terbaik dengan nilai terbaik dengan bekerjasama dengan pembekal untuk meningkatkan kualiti dan menurunkan kos.

Matlamat Khusus

Sumber strategik dapat memberikan banyak faedah yang berbeza, jadi penting untuk menetapkan objektif untuk inisiatif terlebih dahulu. Syarikat yang berurusan dengan beberapa pembekal dengan kontrak jangka pendek mungkin ingin mengurangkan kerumitan pembelian dengan membuat kontrak jangka panjang dengan pembekal yang dapat memenuhi objektif kos dan kualiti. Mengurangkan kos sambil mengekalkan atau meningkatkan kualiti adalah objektif utama untuk pembelian strategik. Oleh itu, beberapa syarikat akan berusaha meningkatkan peluang inovasi melalui hubungan pembekal berdasarkan kolaborasi, bukan harga.

Kategorikan Bekalan

Seterusnya, menilai kepentingan kategori bekalan anda. Sumber strategik harus memberi tumpuan kepada persediaan yang penting secara strategik untuk kejayaan syarikat, seperti komponen kejuruteraan atau bahan mentah. Kategori pembekalan itu mempengaruhi kualiti atau prestasi produk syarikat, sementara komoditi seperti alat tulis atau penyelenggaraan peralatan tidak begitu penting secara strategik

Perbelanjaan Semasa

Pasukan sumber strategik kemudiannya harus menganalisis perbelanjaan semasa dalam kategori keutamaan, dengan mengingat bahawa menggunakan beberapa pembekal yang memenangi perniagaan dengan harga terendah mungkin tidak memberikan kualiti yang diperlukan oleh syarikat. Mereka harus mengkaji perbelanjaan bersejarah dengan pembekal semasa dan mendapatkan ramalan permintaan bekalan masa depan. Pasukan harus bertanya kepada pembeli dalaman mengapa mereka menetapkan spesifikasi produk semasa dan mengenal pasti peluang untuk meningkatkan kualiti atau mengurangkan kos bekalan.

Pembekal Berpotensi

Sebelum proses pemilihan formal bermula, pasukan harus mengenal pasti semua pembekal yang berpotensi dan menilai kelayakan dan kemampuan mereka. Dengan mengkaji laman web dan brosur syarikat yang berkaitan, pasukan boleh mula mengenal pasti senarai pendek syarikat yang sesuai untuk penilaian selanjutnya. Sebagai alternatif, pasukan boleh menghantar soal selidik ringkas yang menggariskan keperluan syarikat secara umum dan meminta syarikat untuk bertindak balas dengan menunjukkan kesesuaian mereka. Tujuannya adalah untuk mendorong pembekal dengan struktur dan kemampuan yang tepat untuk bertindak balas dan menunjukkan minat mereka.

Proses pemilihan

Pasukan kini bersedia untuk mengemukakan permintaan rasmi untuk cadangan kepada pembekal pra-kelayakan yang menetapkan syarat kontrak. Dokumen ini harus merangkumi spesifikasi produk atau perkhidmatan, keperluan penghantaran dan perkhidmatan, kriteria penilaian, struktur harga, dan terma dan syarat kewangan. Setelah menilai tindak balas dan melakukan rundingan akhir, syarikat kemudian dapat memilih pembekal pilihannya dan memulakan rundingan mengenai kontrak jangka panjang.

Asas Perhubungan

Hubungan kolaboratif yang kuat adalah ciri utama sumber strategik. Syarikat bekerjasama dengan pembekal pilihan mereka dalam projek bersama untuk mengurangkan kos atau meningkatkan kualiti. Mereka juga dapat mengatur prosedur pesanan dan pentadbiran yang disederhanakan untuk mempermudah proses pembelian. Walaupun hubungan jangka panjang tidak dapat dipisahkan dengan sumber strategik, syarikat harus mengatur proses pemantauan untuk mengukur prestasi pembekal terhadap sasaran yang disepakati.