Cara: Kecekapan yang Lebih Baik sebagai Pengurus

Penyelidikan mengenai kadar pembelajaran dan peningkatan kemahiran, seperti yang dijelaskan oleh Harvard Business School, menunjukkan bahawa prestasi meningkat seiring dengan pengalaman dengan proses baru atau teknologi meningkat. Para penyelidik juga meramalkan bahawa peningkatan prestasi seperti itu berlaku apabila kecekapan atau kecekapan anda berubah menjadi lebih baik apabila pengetahuan mengenai topik atau proses tertentu meningkat. Dengan menganggap logik ini benar, menjadi pengurus atau pemimpin yang cekap memerlukan peluang untuk melaksanakan tugas-tugas pengurus serta memperoleh pengetahuan mengenai tugas-tugas pengurusan.

Penetapan Matlamat

John Gardner menulis dalam bukunya "On Leadership," bahawa seorang pemimpin menegaskan "visi tentang apa yang dapat menjadi kumpulan terbaik yang terbaik." Pengurusan yang cekap mensyaratkan anda menentukan tujuan bersama yang memfokuskan tenaga individu ke arah penyelesaian masalah dan pencapaian misi organisasi.

Menegaskan

Pemimpin yang cekap menyedari bahawa teras organisasi adalah visi bersama dan harapan bersama. Gunakan kepercayaan bersama ini untuk memotivasi kakitangan untuk mencapai matlamat. Gunakan dasar dan pelbagai bentuk komunikasi untuk memupuk nilai korporat.

Memberi motivasi

Gardner menyatakan bahawa pemimpin menyelaraskan matlamat konstituen dengan objektif korporat. Kecekapan pengurusan memerlukan anda menyediakan persekitaran di mana pekerja dapat mencapai kecemerlangan peribadi sambil menyelesaikan tugas yang diberikan yang menyokong misi korporat.

Menguruskan

Pengurus yang cekap mengenal pasti keutamaan, merumuskan dasar, dan mengembangkan struktur dan proses untuk mencapai objektif. Memperuntukkan sumber, membuat prosedur, mewakilkan tanggungjawab dan memberikan insentif kepada pekerja. Keputusan ini perlu menyokong agenda yang ditentukan.

Bersatu

Tukang Kebun menyatakan bahawa pemimpin bertindak untuk mengurangkan konflik antara kumpulan. Untuk menjadi pengurus yang cekap, bangunlah rasa komuniti tetapi campur tangan bila perlu untuk mengelakkan konstituen menghalang kemajuan menuju tujuan bersama.

Menjelaskan

Pengurus yang cekap memberi amaran kepada pekerja mengenai objektif peribadi yang ingin dicapai, tujuan tugas yang harus dilaksanakan dan kepentingan kerja seseorang terhadap pencapaian misi organisasi. Bina pakatan dan gunakan media yang sesuai untuk menyampaikan mesej anda.

Mewakili

Gardner menggambarkan pemimpin sebagai orang yang mengiktiraf organisasinya sebagai satu elemen komuniti yang saling bergantung. Anda mencapai kecekapan dengan mengintegrasikan keperluan pihak berkepentingan anda dengan keperluan anggota komuniti lain, termasuk kerajaan, pesaing dan pelabur.

Memperbaharui

Gardner menegaskan bahawa pemimpin yang berjaya menggabungkan kesinambungan dengan perubahan. Sebagai pengurus yang cekap, berusaha untuk melindungi masa depan organisasi anda dengan memulakan perubahan daripada sekadar bertindak balas terhadap perubahan. Kenal pasti perubahan yang diperlukan dengan berinteraksi dengan pelanggan, pembekal, pesaing, agensi kerajaan dan kumpulan lain dari dalam dan luar organisasi.