Kepentingan Pematuhan Kontrak Kerajaan

Perniagaan kecil dapat mengembangkan sumber pendapatan mereka dengan menjadi kontraktor kerajaan. Ini sebahagian besar tanggungjawab yang harus dipikul kerana pemilik perniagaan mesti mematuhi peraturan dan undang-undang yang khusus untuk setiap agensi kerajaan. Dengan meneliti harapan agensi sebelum bertanding dalam kontraknya, anda dapat menentukan berapa banyak masa dan tenaga untuk dilaburkan.

Membaca Syarat

Alasan besar untuk mematuhi kontrak adalah kerana anda ingin mengekalkan kontrak dan menjadi kompetitif untuk kontrak masa depan. Banyak kontrak kerajaan mengandungi bahasa boilerplate, dan pengusaha seperti anda akan menjadi lebih biasa dengannya setelah menandatangani setiap kontrak baru. Anda tidak mahu kehilangan kontrak sebelum anda memulakannya dengan tidak memenuhi tanggungjawab kontrak. Sekiranya anda gagal memberikan barang atau perkhidmatan tepat pada waktunya, untuk menunjukkan kemajuan, dan atau memenuhi semua ketentuan, agensi mungkin akan menghentikan kontrak anda. Agensi mungkin memberi anda masa untuk menyelesaikan masalah prestasi anda dan menjadi patuh sebelum membatalkan kontrak anda.

Menimbang Peluang

Penting untuk memahami syarat-syarat di mana anda mesti beroperasi dan untuk menentukan sama ada ia sesuai dengan model perniagaan anda. Kontrak kerajaan boleh mengandungi syarat yang mewajibkan perniagaan anda memberikan perkhidmatan atau produk di muka dan selama beberapa minggu sebelum dibayar. Anda menanggung risiko kewangan dengan membayar pekerja dan melabur terlebih dahulu dalam bahan mentah atau bekalan, semuanya dengan jangkaan pembayaran masa depan. Sekiranya perniagaan anda tidak mempunyai sumber kewangan untuk membiayai operasi sehingga tarikh pampasan masa depan, kontrak itu mungkin tidak sesuai. Juga, ketidakpastian kewangan sementara boleh menggoda anda untuk menggunakan cara untuk memenuhi kewajipan kontrak selain daripada standard etika yang anda terima semasa menandatangani kontrak kerajaan.

Mengekalkan Komunikasi

Anda perlu memanfaatkan kepakaran pekerja kerajaan kerana mereka mengawasi kontrak anda. Mereka membantu anda menjaga kepatuhan. Pegawai kontrak kerajaan biasanya mempunyai wakil teknikal, yang disebut COTR, ​​dan ini mungkin bukan orang yang bertanggungjawab secara sah untuk mengawasi kontrak. Dia memantau prestasi teknikal syarikat anda sepanjang tempoh kontrak, memastikan bahawa kepentingan pemerintah dilindungi. Orang ini dapat membantu anda belajar untuk memenuhi tanggungjawab kontrak dengan lebih baik dan meningkatkan kepatuhan anda. Dia membantu anda menyelesaikan masalah sebelum mereka mula membahayakan status anda sebagai kontraktor. COTR mesti melaporkan masalah dengan prestasi syarikat anda kepada pegawai kontrak.

Mengelakkan Denda dan Denda

Beberapa syarat kerajaan diperlukan agar semua kontraktor memenuhi kriteria tertentu. Sebagai contoh, di bawah Perintah Eksekutif 11246, kontraktor persekutuan yang menjalankan perniagaan lebih dari $ 10,000 dalam setahun dengan kerajaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja kerana bangsa, warna kulit, agama, jantina atau keturunan mereka, dan diminta untuk mengambil tindakan penegasan. Untuk mengelakkan pelanggaran syarat pemerintah secara tidak sengaja, beberapa pemilik perniagaan meminta nasihat undang-undang sebelum menandatangani kontrak kerajaan, dan mendapatkan nasihat untuk memperbaiki dasar dan praktik dalaman untuk mematuhi peraturan pemerintah untuk kontraktor.