Manfaat Cukai untuk Anak Syarikat Yang Dimiliki sepenuhnya

Anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya adalah syarikat berasingan yang dibentuk oleh syarikat induk, tetapi syarikat induk memiliki 100 peratus saham anak syarikat itu. Terdapat beberapa faedah cukai apabila syarikat membeli atau membuat syarikat lain sebagai anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya. Syarikat induk dengan ketara dapat mengurangkan liabiliti cukainya dan memanfaatkan potongan yang sebaliknya tidak tersedia tanpa penubuhan anak syarikat.

Pembelian Stok

Apabila syarikat membeli stok syarikat lain, syarikat pengendali boleh memilih untuk memperlakukan pembelian tersebut sebagai pemerolehan aset menurut Seksyen 338 Kanun Hasil Dalam Negeri. Syarikat kawalan mesti membeli sekurang-kurangnya 80 peratus stok syarikat sasaran yang mempunyai 80 peratus kuasa suara untuk menuntut pembelian sebagai pembelian aset. Apabila syarikat induk memperoleh anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya dengan membeli semua stok syarikat lain, pembelian tersebut dianggap pembelian saham yang layak untuk tujuan cukai. Dengan memperlakukan pembelian sebagai pemerolehan aset dan bukannya pemerolehan saham, syarikat pengendali dapat meningkatkan asas pembelian untuk menyamai nilai pasaran wajar aset tersebut. Pembelian aset dianggap sebagai asas cukai yang lebih tinggi,yang boleh menyebabkan jumlah susut nilai yang lebih tinggi.

Organisasi Tanpa Cukai

Organisasi bukan untung dapat mewujudkan anak syarikat milik penuh untung untuk melindungi statusnya sebagai organisasi bebas cukai. Organisasi yang bebas cukai dilindungi daripada membayar cukai persekutuan atas pendapatan bersih selagi aktiviti yang dilakukan oleh organisasi itu meningkatkan tujuan amal organisasi. Anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya boleh beroperasi di bawah kawalan tidak langsung syarikat bebas cukai dan melakukan aktiviti yang tidak berkaitan dengan misi organisasi bebas cukai. Anak syarikat itu akan dikenakan cukai pendapatan persekutuan, sementara syarikat induk tersebut mengekalkan status bebas cukai.

Filem Gabungan

Penyata cukai gabungan dapat diajukan oleh sekumpulan syarikat gabungan, yang mungkin termasuk anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya. Ibu bapa yang merupakan syarikat kawalan mesti memiliki sekurang-kurangnya 80 peratus saham saham anak syarikat dan mempunyai 80 peratus kuasa suara sebagai syarat untuk mengemukakan penyata cukai gabungan. Oleh kerana syarikat induk anak syarikat dimiliki sepenuhnya memiliki semua saham anak syarikat, ibu bapa dan anak syarikat dapat memasukkan pendapatan dan kerugian mereka ke dalam satu penyata cukai gabungan. Pendapatan dan kerugian syarikat induk dan anak syarikat boleh digabungkan sebagai satu entiti semasa mengemukakan penyata cukai yang disatukan. Apabila syarikat induk membentuk anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya, ia mengawal semua saham anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya.Sebarang kerugian yang ditanggung oleh anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya dapat diimbangi oleh keuntungan syarikat induk, yang akan mengakibatkan liabiliti cukai yang lebih rendah.

Pelbagai Subsidiari

Sebuah syarikat boleh membentuk beberapa anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya sebagai entiti yang berasingan. Anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya boleh digunakan untuk menjalankan operasi untuk rangkaian produk yang berbeza atau jenis perniagaan lain dalam industri yang berbeza. Dengan mengemukakan penyata cukai gabungan dengan anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya, keuntungan satu anak syarikat dapat mengimbangi kerugian anak syarikat lain dari syarikat induk.