Kaedah Penilaian Amalan Pergigian

Menentukan nilai amalan pergigian memerlukan keseimbangan faktor ketara, seperti nilai peralatan latihan dan jumlah akaun yang dapat diterima dan akaun yang perlu dibayar, dengan intangibles seperti muhibah, keadaan pasaran dan potensi pertumbuhan. Anda ingin mencapai angka yang mewakili nilai pasaran wajar, atau apa yang akan dibayar oleh pembeli untuk amalan di pasaran ekonomi semasa. Penilai profesional menggunakan kaedah yang berbeza untuk mencapai penilaian. Mengetahui nilai amalan pergigian anda adalah mustahak jika anda merancang untuk menjual amalan anda, mengambil pasangan atau meminjam wang berbanding amalan tersebut.

Perbandingan Pasaran

Kaedah perbandingan pasaran untuk menilai amalan pergigian menggunakan teknik yang biasa digunakan dalam menilai harta tanah. Penilai melihat amalan pergigian lain di kawasan yang baru-baru ini menjual dan membuat penyesuaian berdasarkan pelbagai faktor, termasuk ukuran dan lokasi. Ini memberikan gambaran yang baik mengenai pasaran semasa untuk amalan pergigian, tetapi ia tidak mempertimbangkan perkara-perkara yang tidak ketara seperti reputasi praktik, perkhidmatan yang ditawarkan oleh amalan lain dan kesihatan kewangan amalan ini. Satu masalah dengan teknik ini ialah sukar untuk mencari perbandingan semasa yang cukup di kawasan tersebut.

Penilaian Aset

Kaedah penilaian aset melihat nilai aset amalan. Ini mungkin merupakan aset ketara, seperti bangunan pejabat, peralatan dan perabot yang dimiliki oleh amalan yang dapat dijual dengan wang tunai, dan barang tidak berwujud, seperti muhibah dan reputasi, menyedari bahawa amalan yang mapan dengan pengikut pesakit yang setia mempunyai nilai lebih pembeli daripada amalan baru. Penilai menggunakan nilai yang ditetapkan sebagai piawai dalam industri pergigian untuk menetapkan nilai tak ketara. Untuk barang ketara, penilai boleh menetapkan nilai dengan menggunakan harga belian asal, nilai susut nilai semasa atau kos untuk mengganti barang tersebut.

Permodalan Pendapatan

Kaedah yang paling biasa digunakan dalam menilai amalan pergigian melihat pendapatan atau potensi amalan tersebut untuk pendapatan masa depan. Terdapat beberapa variasi kaedah ini, tetapi semuanya menumpukan pada kedudukan kewangan latihan. Penilai mempertimbangkan pendapatan, hutang, kadar pertumbuhan dan perbelanjaan tahunan dan memanfaatkan, memberi potongan atau menggandakan hasil menggunakan formula yang dinilai oleh penilai yang paling relevan dengan amalan ini. keadaan. Dengan kaedah ini, amalan yang menguntungkan dengan beban hutang yang tinggi mungkin dianggap kurang berharga daripada latihan dengan keuntungan yang lebih kecil yang terletak di kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk yang meletup.

Pertimbangan

Penilai yang anda pilih untuk menghargai amalan pergigian anda semestinya mempunyai pengalaman bekerja secara khusus dengan amalan pergigian. Menilai amalan pergigian tidak sama dengan menilai kedai perkakasan atau perniagaan perakaunan. Penting untuk menyemak maklumat yang digunakan oleh penilai dalam pengiraannya untuk ketepatan dan untuk memberikan maklumat yang tepat mengenai gambaran kewangan semasa dan pasaran anda. Bergantung pada pasaran di mana anda berada, penilaian yang anda sampaikan mungkin atau mungkin tidak mewakili apa yang sebenarnya anda boleh menjual amalan anda.