Cara Memasukkan Masa Ke Sel di OpenOffice

Suite perisian OpenOffice percuma adalah alat berharga untuk perniagaan yang perlu menjaga kos perisian tetap rendah, tetapi memerlukan kemampuan untuk membuat dokumen dan spreadsheet. Seperti perisian spreadsheet lain, OpenOffice merangkumi fungsi yang dapat menjimatkan masa anda dengan memformat data dalam sel spreadsheet anda dengan tepat. Masukkan masa ke dalam sel spreadsheet OpenOffice dengan menggunakan fungsi TIME.

1

Klik di sel di hamparan yang anda mahu masukkan masa.

2

Taipkan perkara berikut ke dalam sel:

MASA(

3

Ketik jam dalam format 24 jam dalam digit, diikuti dengan titik koma. Sebagai contoh:

12;

4

Taipkan ruang, kemudian taipkan minit dalam bentuk digit diikuti dengan titik koma. Sebagai contoh:

19;

5

Taipkan ruang, kemudian taip detik dalam bentuk digit. Sebagai contoh:

10

6

Taipkan kurungan penutup untuk menyelesaikan fungsi. Contoh lengkap fungsi TIME kelihatan seperti ini:

MASA (12; 19; 10)

7

Tekan kekunci "Enter" pada papan kekunci anda untuk menyimpan fungsi dan memasukkan masa di dalam sel.