Cara Menemubual Pemula Kendiri

Sebilangan besar majikan mencari pekerja dengan tahap inisiatif yang tinggi dan kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri. Orang yang mempunyai motivasi diri mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah untuk melaksanakan tujuan dan objektif, dan dapat menjimatkan kos dan sumber latihan organisasi anda. Oleh kerana pemohon pekerjaan sering disiapkan dengan jawapan yang mereka rasa ingin anda dengar, sukar untuk mengetahui sama ada calon adalah pemain permulaan atau tidak dengan motivasi untuk cemerlang dalam kedudukan terbuka anda. Tanya soalan yang disasarkan dari beberapa sudut untuk membantu anda mengetahui tahap inisiatif dan keyakinan calon.

Kepimpinan dan Inisiatif

Pemula sendiri menunjukkan matlamat yang bercita-cita tinggi dan bekerja keras untuk mengikuti trend semasa. Mereka juga mempunyai kemahiran kepemimpinan, jarang duduk menonton. Mintalah calon untuk meyakinkan anda tentang bagaimana dia seorang pelaku, dan bagaimana dia mendapat bola dalam projek-projek besar. Teliti kebolehannya dengan bertanya bagaimana bekas kakitangan akan menggambarkan gaya kepemimpinannya. Oleh kerana hanya manusia yang gagal dalam satu masa atau yang lain, mintalah calon menyebut beberapa situasi di mana pemimpin mungkin goyah. Mintalah dia untuk memberitahu anda bagaimana dia memotivasi rakan sekerja yang lesu atau mendapat komitmen daripada ahli pasukannya. Jawapannya jelas menunjukkan bahawa dia mempunyai kepimpinan dan inisiatif.

Penyelesaian masalah

Penyelesaian masalah yang berkesan adalah ciri khas untuk diri sendiri. Dia menyedari masalahnya, mencari jalan keluar dan menyelesaikan tugasnya. Mintalah calon untuk memberikan contoh masalah rumit yang dihadapinya, dan bagaimana dia menggunakan kemahirannya untuk mencari jalan keluarnya. Tanyakan bagaimana dia berurusan dengan rakan sekerja yang dapat menghalangi kemajuannya dalam projek tertentu. Pekerja yang mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah yang baik dapat merundingkan resolusi positif ketika menghadapi situasi negatif.

Matlamat dan Akauntabiliti

Pemula diri cenderung sangat fokus dalam tugas mereka dan bertanggungjawab terhadap tujuan mereka. Pemohon seharusnya bermotivasi diri dengan menetapkan sasaran untuk diri mereka sendiri. Uji kemampuan pemohon untuk menetapkan matlamat dan tetap fokus dengan bertanya apa yang menggembirakannya tentang projek baru dan apa yang paling mengganggu dia. Selidik tahap kebertanggungjawabannya dengan bertanya tentang gaya tindak lanjutnya dalam menyelesaikan tugas. Oleh kerana ia adalah projek yang jarang berlaku yang dapat diselesaikan tanpa rintangan, mintalah calon memberitahu anda bagaimana dia mengatasi halangan dalam mencapai cita-citanya.

Pembangunan Profesional

Satu tanda yang pasti untuk memulakan diri adalah sikap bertenaga dan keinginan untuk terus memperbaiki dirinya sendiri. Tanyakan mengenai apa yang telah dilakukan oleh calon selama beberapa tahun terakhir untuk mengasah kemahiran profesionalnya. Mintalah dia untuk memberitahu anda tentang melanjutkan pendidikan atau program studi yang dilakukannya sendiri untuk meningkatkan produktiviti atau prestasi kerja. Jawapan yang sesuai akan menunjukkan bahawa dia percaya pada pembelajaran sepanjang hayat, dan bahawa dia mengikuti perubahan yang diperlukan untuk unggul dalam dunia perniagaan.