Cara Membuat Pekerja Anda Rasa Berkuasa

Syarikat sebahagian besarnya bergantung pada pekerjaan pekerja peringkat rendah. Apabila pekerja merasa diberi kuasa, mereka memberikan hasil terbaik untuk organisasi. Di kebanyakan syarikat, pengurus bertanggungjawab untuk memberdayakan pekerja dan menyediakan mereka alat yang diperlukan untuk memenuhi tugas pekerjaan mereka. Mengetahui apa yang mendorong pekerja membantu seorang pengurus mengambil langkah yang diperlukan untuk memenuhi keperluan profesional pekerja dan meningkatkan produktiviti. Pengurus yang gagal memperkasakan pekerja mungkin mengalami pekerja yang tidak berpuas hati dengan prestasi tempat kerja yang rendah.

1

Menugaskan projek dan tugas mengikut kemahiran. Elakkan memberikan tugasan yang berada di luar tahap kemahiran pekerja. Ini hanya menimbulkan keraguan dalam diri pekerja dan mengurangkan keyakinan diri. Sekiranya anda mesti menugaskan projek tersebut, sediakan diri anda untuk menjawab sebarang pertanyaan pekerja.

2

Dengarkan pekerja anda. Perhatikan cadangan dan aduan mereka. Pekerja anda mungkin memahami tugas mereka lebih baik daripada anda. Dengarkan idea yang dibawa oleh pekerja anda untuk memudahkan pekerjaan mereka. Kreditkan pekerja yang mengemukakan idea yang anda pilih untuk digabungkan. Mengakui pekerja secara terbuka dan swasta meningkatkan semangat pekerja.

3

Berkomunikasi dengan pekerja anda. Bercakap dengan pekerja anda mengenai sebarang perubahan yang mungkin dihadapi oleh jabatan atau organisasi anda. Walaupun anda tidak mahu mendedahkan rancangan terlalu cepat, memberitahu pekerja anda menunjukkan bahawa anda mengambil berat tentang kesejahteraan mereka. Bercakap dengan pekerja anda secara berkala untuk mengukur tahap kepuasan mereka terhadap syarikat.

4

Lantik tanggungjawab membuat keputusan kepada pekerja anda. Berikan lebih banyak tanggungjawab kepada pekerja yang membuktikan diri mereka bertanggungjawab dan dapat memikul tugas yang lebih penting. Menurut maklumat yang ditulis oleh Marshall Goldsmith di laman web Harvard Business Review, para majikan harus membuat persekitaran yang menyokong proses membuat keputusan, yang membolehkan pekerja memberi kekuatan kepada diri mereka sendiri.

5

Buat tempat kerja yang positif. Menetapkan dasar dan peraturan yang mewujudkan persekitaran kerja yang positif. Elakkan melayan tempat kerja anda seperti diktator. Pekerja lebih terbuka terhadap arahan apabila mereka merasa seolah-olah mereka adalah sebahagian daripada pasukan. Dengan menghargai sumbangan pekerja anda kepada pasukan, mereka dapat memberikan hasil yang lebih baik.

6

Tunjukkan penghargaan kepada pekerja anda. Galakkan pekerja anda apabila mereka mencapai sesuatu tujuan atau lakukan sesuatu yang memberi keuntungan kepada syarikat. Sebagai contoh, jika seorang pekerja membuat kuota penjualannya, tunjukkan penghargaan anda dengan menghantar e-mel ucapan tahniah atau memberikan bonus.

7

Sediakan pekerja anda sumber yang berharga. Lengkapkan pekerja anda dengan latihan dan sumber teknologi yang betul yang diperlukan untuk mencapai hasil terbaik dari segi produktiviti. Menurut laman web Max Messmer of the Dummies, jika anda tidak memiliki sumber yang diperlukan untuk membantu pekerja anda, cari orang lain untuk menyediakan sumber tersebut.