Cara Menganggar Bilangan Berdasarkan Bilangan Hasil Gudang

Syarikat yang mengeluarkan barang mesti menyedari kos yang masuk ke dalam setiap komponen yang membentuk produk jadi, termasuk kos pergudangan produk, tenaga untuk membuat barang dan tenaga kerja untuk mengemas dan mengirimkan produk kepada pelanggan. Salah satu kaedah untuk mengembangkan anggaran yang realistik mengenai kos barang yang dijual di perniagaan kecil anda adalah dengan mendasarkan kos buruh pada jumlah pengeluaran gudang.

Keluaran

Throughput adalah kadar di mana syarikat dapat menghasilkan barang siap secara konsisten. Walaupun syarikat yang berbeza dapat menggunakan throughput dengan cara yang berbeda, cara umum gudang dapat mengukur throughput adalah sebagai ukuran berapa banyak barang jadi yang dapat dipindahkan melalui gudang setiap hari. Dengan mengukur throughput gudang, pihak pengurusan dapat menentukan berapa banyak perbelanjaan buruh gudang yang akan dimasukkan dalam kos per unit yang dihasilkan.

Cap

Perakaunan throughput mempunyai beberapa had semula jadi pada jumlah pengeluaran yang dapat dilakukan. Tudung untuk gudang secara semula jadi merangkumi jumlah ruang yang ada untuk menyimpan produk dan jumlah pekerja atau jam buruh yang tersedia dalam sehari untuk memindahkan barang melalui gudang. Walaupun sebuah syarikat boleh menggaji lebih banyak pekerja untuk melakukan kerja tersebut, setiap pekerja masih boleh memindahkan begitu banyak barang melalui gudang pada satu masa. Kos tenaga kerja per item akan rata-rata sebagai pengukuran kos tenaga kerja dikalikan dengan jumlah waktu rata-rata yang diperlukan untuk memindahkan produk dari pengeluaran ke penyimpanan dan penyimpanan ke pengiriman.

Kos buruh

Oleh kerana kos tenaga kerja merupakan faktor yang sangat besar dalam perhitungan tenaga kerja, anda perlu memahami apa yang membuat kos buruh. Kos buruh merangkumi upah setiap jam yang dibayar kepada pekerja ditambah faedah tambahan dan cukai yang dibayar oleh majikan. Contoh faedah dan cukai tambahan termasuk insurans pampasan pekerja, faedah cuti sakit dan cuti peribadi dan bahagian majikan dari kos insurans kesihatan.

Pengiraan

Untuk menggunakan throughput untuk mengira perbelanjaan buruh gudang untuk diperuntukkan kepada setiap item yang dihasilkan, anda mesti membuat dua pengiraan. Yang pertama adalah kadar throughput. Untuk mengira kadar throughput, lacak pergerakan barang melalui gudang untuk jangka masa tertentu. Bahagikan jumlah barang yang dipindahkan melalui gudang dengan jumlah masa buruh yang habis. Ini adalah masa throughput bagi setiap item. Gandakan masa hasil dengan kos buruh rata-rata setiap jam untuk menentukan jumlah kos tenaga kerja yang akan diperuntukkan untuk kos setiap barang.