Perbezaan Antara Sistem Pengurusan Sumber Manusia & Sistem Maklumat Sumber Manusia

Sumber manusia bermaksud lebih dari sekadar mengambil dan memecat pekerja untuk perniagaan kecil anda. Anda mesti menangani masalah yang jauh lebih kompleks dari aspek pengurusan sumber manusia dan juga maklumat. Setiap fungsi dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap pertumbuhan perniagaan kecil anda dan menjadikannya lebih menguntungkan.

Tugas Sistem Pengurusan

Sistem pengurusan sumber manusia anda akan mengesan prestasi pekerja, cuti dan keperluan latihan. Ini juga akan membantu anda memproyeksikan keperluan pekerja anda untuk pengambilan pekerja di masa hadapan. Fikirkan sistem pengurusan sebagai menangani sumber manusia dari sisi manusia. Jenis sistem ini dapat mengukur kepuasan pekerja (melalui kemasukan data dari borang tinjauan) dan dapat membantu anda merancang tinjauan prestasi. Sistem ini juga akan mengesan masalah yang ditangani dalam tinjauan prestasi dan memberi anda ukuran kemajuan setiap pekerja dalam menangani masalah tersebut, berdasarkan tinjauan selanjutnya.

Tugas Sistem Maklumat

Anda mesti mengesan banyak maklumat untuk setiap pekerja. Anda bukan sahaja mesti menyimpan maklumat hubungan terkini, nombor Jaminan Sosial dan maklumat penahanan cukai, anda juga mesti menyimpan maklumat faedah semasa, keperluan penjadualan untuk setiap pekerja dan jumlah pekerja bagi setiap jabatan. Sistem maklumat anda juga akan mengesan kos rawatan kesihatan bagi setiap pekerja dan kadar perolehan. Sekiranya anda berusaha mengikuti semua bidang ini secara manual, anda akan menghabiskan masa yang mungkin anda habiskan untuk menguruskan pengeluaran, merancang penjualan dan mencari pasar baru untuk perniagaan kecil anda.

Mengintegrasikan Sistem Pengurusan dan Maklumat

Untuk mengelakkan perasaan terbeban ketika mengintegrasikan sistem pengurusan dan maklumat, fokus pada sistem pengurusan sebagai pemacu keputusan sumber manusia anda. Gunakan sistem pengurusan anda, misalnya, untuk menentukan jenis latihan yang diperlukan oleh pekerja untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam tinjauan prestasi. Pergi ke sistem maklumat anda untuk menentukan kos latihan itu dan kemungkinan keuntungan dalam dolar yang akan anda perolehi. Ini akan membolehkan anda membuat keputusan yang tepat, dan bukannya sekadar mendaftar pekerja untuk latihan dan belajar mengenai kosnya kemudian. Mulakan dengan sistem pengurusan anda untuk menentukan keperluan anda, dan gunakan sistem maklumat anda untuk mencari potensi kos dan faedah untuk memenuhi keperluan tersebut.

Sistem Tunggal Dengan Dua Modul

Beberapa perisian sumber manusia mengandungi modul untuk pengurusan dan sistem maklumat. Oleh kerana kedua modul ini terdapat dalam sistem yang sama, anda boleh membuat keputusan bersepadu dalam satu program. Ini bukan sahaja membolehkan anda mengakses maklumat untuk menyokong keputusan mengenai pekerja, tetapi juga akan mengurangkan jumlah orang yang anda perlukan di jabatan sumber manusia anda. Anda boleh meminta tenaga sumber manusia anda untuk tetap mengenal kedua-dua modul tersebut, dan bukannya menyewa satu orang untuk menguasai setiap separuh program.