Senarai Latihan Pembentukan Pasukan

Latihan membina pasukan boleh menjadi permainan yang digunakan untuk membantu mewujudkan rasa kerja berpasukan, atau mereka boleh menjadi aktiviti yang dilakukan pekerja selama menjalankan perniagaan normal untuk membantu menjaga rasa kesatuan kelompok. Memberi perhatian kepada masalah kerja berpasukan dengan kakitangan anda dapat membantu menjadikan tempat kerja lebih produktif, dan juga dapat membantu mewujudkan suasana positif yang menjadikan pengambilan pekerja lebih mudah.

Percambahan fikiran

Brainstorming boleh dilakukan sebagai aktiviti kerja, atau dapat dilakukan sebagai permainan untuk membantu bekerja dalam komunikasi pasukan. Ambil masalah yang sedang dihadapi syarikat ini, dan minta kumpulan itu mengeluarkan idea dan mengemukakan soalan yang dapat digunakan untuk mencari jalan keluar. Untuk perubahan kecepatan, gunakan isu yang saat ini ada dalam berita sebagai topik untuk sesi sumbang saran. Oleh kerana cabaran yang dihadapi syarikat tidak selalu dapat diramalkan, mengubah perkara dengan topik sumbang saran yang berbeza dapat membantu menjadikan pasukan anda dapat berkomunikasi mengenai hampir semua topik. Menurut WorkshopExercises.com, soal jawab membantu fokus berfikir. Ini membantu ahli pasukan mengenali soalan mana yang bagus untuk diajukan dan mana yang tidak berkaitan dengan hasil situasi.

Temu ramah Pekerjaan

Proses membina pasukan dapat dimulakan lebih awal untuk anggota baru kumpulan anda jika anda menjadikan kakitangan sebagai sebahagian daripada proses temu ramah. Sebelum membuat tawaran pekerjaan kepada calon, minta calon itu bertemu anggota pasukan yang terpilih dalam temu bual panel terlebih dahulu. Ahli panel boleh mengemukakan sebarang pertanyaan yang mereka rasa akan membantu mereka menentukan apakah calon itu sesuai untuk pasukan. Anda mungkin mahu ahli panel membersihkan sebarang pertanyaan melalui anda terlebih dahulu, untuk memastikan mereka tidak akan mendedahkan maklumat sulit syarikat semasa proses wawancara.

Kategori

Menurut Wilderdom.com, permainan "kategori" dapat membantu ahli pasukan lebih memahami pilihan setiap rakan sepasukan mereka. Kembangkan rangkaian kategori, seperti makanan kegemaran, warna kegemaran atau genre muzik kegemaran. Pilih kategori dan minta kumpulan itu dibahagikan kepada kumpulan yang lebih kecil yang terdiri daripada mereka yang mempunyai pilihan yang sama. Mintalah setiap kumpulan membuat senarai mengapa mereka mempunyai keutamaan itu, dan kemudian mengumumkan kategori baru.

Selesaikan Cerita

Komunikasi dalam kumpulan menjadi lebih lancar apabila ahli kumpulan mengetahui cara berfikir antara satu sama lain. Bantu membina kemahiran komunikasi yang lebih kuat dengan permainan "Selesaikan Cerita." Mulakan cerita dengan menulis baris pertama cerita asal di papan putih. Kemudian setiap orang dalam kumpulan mesti menambahkan satu ayat dalam cerita. Perlu ada plot, pahlawan, halangan yang mesti diatasi pahlawan dan pengakhirannya. Ini bukan kisah yang diketahui. Ini membantu ahli pasukan menjangka bagaimana rakan sepasukan mereka akan bertindak balas terhadap data dan maklumat yang diberikan dalam pelbagai situasi.