Cara Menilai Pemimpin

Walaupun anda memulakan perniagaan kecil anda, anda tidak boleh menjadi satu-satunya pemimpinnya. Anda memerlukan pemimpin yang melaksanakan dasar anda dan memotivasi pekerja anda. Anda juga memerlukan kriteria untuk menilai pemimpin anda, jadi anda dapat menentukan apakah anda mempunyai orang yang tepat atau apakah mereka perlu meningkatkan kemampuan mereka di bidang tertentu. Kembangkan garis panduan supaya anda dapat menilai pemimpin mengikut spesifik.

Penyelesaian masalah

Pemimpin anda mesti menyelesaikan masalah setiap hari. Kembangkan sistem penilaian, seperti skala sederhana antara satu hingga lima, untuk menilai pemimpin anda mengenai kemampuan menyelesaikan masalah mereka. Kenal pasti masalah kronik yang belum mereka selesaikan, dan perhatikan seberapa kerap mereka menyelesaikannya dengan mencari jalan keluar. Nilaikan juga berapa kerap mereka datang kepada anda dan bukannya menyelesaikan masalah sendiri.

Keberkesanan Memotivasi Orang Lain

Pemimpin anda mesti memastikan pekerja anda tetap terlibat dan bermotivasi. Nilaikan pemimpin anda berdasarkan prestasi orang yang mereka selia. Sekiranya anda selalu mengalami masalah produktiviti, ketidakhadiran atau pengunduran diri yang berlebihan dalam tenaga kerja anda, jelaskan ukuran motivasi ini kepada pemimpin anda. Jelaskan bahawa anda menilai mereka berdasarkan petunjuk prestasi ini.

Pertumbuhan

Pemimpin harus berkembang seiring dengan perniagaan anda. Menetapkan kriteria untuk menilai pertumbuhan pemimpin anda, seperti jumlah amalan inovatif yang mereka perkenalkan, peningkatan kecekapan di jabatan mereka atau peningkatan produktiviti dan penilaian kepuasan kerja yang lebih tinggi dari kakitangan mereka. Anda harus mengharapkan peningkatan berterusan dan pertumbuhan profesional dari pemimpin anda. Nilaikan kemampuan dan kesediaan mereka untuk meningkat dengan mencatat seberapa sering mereka memperkenalkan inisiatif di jabatan mereka.

Kemahiran komunikasi

Pemimpin yang baik berkomunikasi dengan berkesan. Nilaikan pemimpin anda mengenai kemampuan mereka untuk menjelaskan masalah, meyakinkan pekerja untuk menerima inisiatif baru dan menyatakan misi syarikat dalam aktiviti harian. Walaupun beberapa kriteria ini kelihatan subjektif, anda dapat membuat skala penilaian dan menerangkan kemahiran komunikasi yang anda harapkan dapat dilihat di hujung bawah, tengah dan atas skala.

Perancangan

Pemimpin anda harus menunjukkan kemampuan yang kuat untuk membuat dan melaksanakan rancangan. Keupayaan proaktif ini memerlukan perhatian anda sebagai kriteria penilaian. Anda tidak perlu meletakkan rancangan untuk pemimpin anda setiap kali anda ingin mengembangkan, memperbaiki atau berinovasi. Nilaikan seberapa berkesan pemimpin anda dalam merancang dengan menilai hasilnya. Tanyakan pada diri anda seberapa kerap rancangan mereka berkesan dan berapa kali anda terpaksa melangkah dan memperbaikinya.