Pengenalan Struktur Organisasi

Struktur organisasi merujuk kepada kerangka formal dan tidak formal yang membentuk bagaimana perniagaan dikendalikan. Struktur organisasi menentukan bagaimana pekerja dikumpulkan bersama dan memainkan peranan besar dalam kejayaan syarikat. Memilih struktur bukanlah satu keputusan yang sesuai, dan pemilik perniagaan mesti memilih model yang paling sesuai dengan keperluan organisasi mereka.

Struktur Berfungsi

Dalam struktur fungsional, pekerja yang melakukan tugas serupa dan memegang jawatan serupa dikumpulkan bersama menjadi jabatan. Contoh jabatan berfungsi merangkumi pemasaran, penjualan, sumber manusia dan pengeluaran. Organisasi fungsional mempunyai banyak kelebihan dalam bidang koordinasi dan motivasi, dengan Universiti Lamar melaporkan bahawa "orang yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan kedudukan mereka dapat dengan mudah berkomunikasi dan berkongsi maklumat antara satu sama lain." Organisasi fungsional mungkin mengalami konflik antara jabatan, dan mencapai komunikasi yang berkesan antara jabatan yang masing-masing melaksanakan fungsi bebas boleh menjadi sukar.

Struktur Bahagian

Struktur bahagian yang paling biasa mengumpulkan pekerja mengikut produk, pasaran yang dilayan atau lokasi geografi. Dalam jenis organisasi ini, setiap bahagian adalah mandiri dan mempunyai kumpulan jabatannya sendiri yang dikelompokkan berdasarkan fungsi. Sebagai contoh, bukannya satu jabatan sumber manusia pusat untuk keseluruhan organisasi, setiap bahagian sebaliknya mempunyai akses ke jabatan sumber manusia yang hanya melayani kumpulan itu. Organisasi bahagian mendapat manfaat daripada fokus pada persekitaran individu tetapi mengalami pertindihan beberapa tugas dan aktiviti.

Struktur Matriks

Organisasi matriks mempunyai ciri struktur fungsional dan bahagian dan mungkin yang paling kompleks. Struktur matriks mengumpulkan pekerja ke dalam pasukan projek yang mengandungi orang dari pelbagai bidang perniagaan yang berbeza; mereka biasanya harus melapor kepada lebih daripada seorang penyelia. Organisasi matriks memilih ahli pasukan berdasarkan keperluan projek, dengan pasukan mendapat manfaat dari sudut pandangan dan tahap kemahiran yang berbeza. Organisasi matriks mungkin bergelut dengan konflik peranan dan kewibawaan.

Borang Baru

Oleh kerana dunia di sekitar kita berubah, begitu juga persekitaran perniagaan. Banyak organisasi kini menggunakan struktur yang agak baru untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah. Organisasi rata, juga disebut sebagai struktur mendatar, wujud ketika ada sedikit atau tidak ada tahap hierarki antara pekerja dan penyelia. Kakitangan dan pengurusan bekerjasama untuk membuat keputusan dalam organisasi jenis ini.

Organisasi maya beroperasi terutamanya melalui komunikasi elektronik. Mereka memerlukan kontak tatap muka minimum, jika ada, dan mendapat keuntungan dari kos overhead yang lebih rendah daripada syarikat bata dan mortar yang setanding.

Kesan terhadap Budaya Organisasi

Struktur organisasi dan budayanya sangat saling berkaitan. Budaya organisasi dapat digambarkan sebagai keperibadian kolektif yang diwakili oleh sekumpulan pengalaman dan nilai bersama. Struktur membentuk bukan sahaja bagaimana kumpulan dibentuk, tetapi juga tingkah laku, sikap dan hubungan kumpulan tersebut.