Perakaunan Kemasukan Berganda Yang Digunakan Dengan Kaedah Tunai

Pembukuan dua kali masuk adalah sistem yang melacak cara aliran dana dalam perniagaan dengan memperhitungkan transaksi sebagai pemindahan dari satu akaun, atau kategori pembukuan, ke yang lain. Dalam pembukuan dua kali masuk, setiap transaksi yang direkodkan terdiri dari dua elemen: debit, mewakili akaun yang bakinya menurun akibat transaksi; dan kredit, akaun yang baki meningkat hasil daripada urus niaga. Kaedah perakaunan tunai mencatatkan setiap penjualan apabila wang bertukar tangan. Konvensyen ini mempermudah pembukuan kemasukan dua kali dengan mengurangkan bilangan pemboleh ubah yang perlu dijejaki oleh sistem.

Akaun

Akaun dalam sistem pembukuan dua kali masuk adalah kategori untuk mengatur maklumat pembukuan. Jenis perbelanjaan seperti bahan atau utiliti dikumpulkan dalam satu akaun. Cara mengelompokkan pembayaran atau urus niaga dikumpulkan dalam akaun juga seperti akaun belum terima atau akaun yang perlu dibayar. Perniagaan yang menggunakan kaedah perakaunan tunai boleh memasukkan transaksi ke dalam akaun piutang semasa urus niaga dilakukan, tetapi perniagaan tidak berhutang cukai atas penjualan ini sehingga pelanggan membayar.

Debit dan Kredit

Perniagaan yang menggunakan kaedah perakaunan dua kali masuk dan melaporkan pendapatan menggunakan kaedah tunai akan mengreditkan akaun tunai dan mendebitkan akaun belum terima akaunnya setelah pembayaran pelanggan dibuat. Walau bagaimanapun, liabiliti cukai timbul ketika pelanggan membayar dan bukannya ketika transaksi berlangsung, jadi jumlah cukai yang harus dibayar harus dimasukkan sebagai bagian dari akaun terutang cukai hanya setelah pelanggan membayar. Akaun cukai didebitkan semasa pembayaran cukai dibuat.

Fakta dan Fiksyen

Pembukuan kemasukan dua kali didasarkan pada anggapan yang berguna untuk tujuan perakaunan tetapi tidak selalu benar: bahawa setiap transaksi perniagaan melibatkan persamaan yang seimbang. Perniagaan yang menggunakan kaedah perakaunan tunai dan juga melakukan pembayaran tunai mesti mencatat jumlah ini sebagai debit dan juga kredit dalam perniagaannya sendiri walaupun pada hakikatnya, dana tersebut masuk terus dari dompet pelanggan ke akaun tunai syarikat. Cara paling mudah untuk membuat urus niaga jenis ini masuk ke dalam sistem pembukuan dua kali masuk adalah dengan mendebitnya dari akaun belum terima pada masa yang sama anda menambahkannya ke akaun tunai anda.

Maklum balas

Perakaunan kemasukan dua kali bertujuan untuk menyediakan sistem cek dan baki yang dapat menunjukkan sama ada sistem pembukuan anda menggambarkan keadaan kewangan syarikat anda dengan tepat. Contohnya, jika anda memasukkan semua urus niaga anda dengan tepat, jumlah wang dalam akaun tunai sistem perakaunan anda harus sama dengan jumlah tunai sebenar yang anda ada. Untuk perniagaan yang menggunakan kaedah perakaunan tunai bersama dengan sistem pembukuan dua kali masuk, penjualan bercukai juga harus sesuai dengan wang tunai ditolak hasil keluar.