Cara Meningkatkan Produktiviti Tenaga Jualan

Ketika datang ke tenaga penjualan anda, produktiviti adalah memastikan anda memastikan agen anda terlibat dalam aktiviti yang membawa kepada hasil penjualan. Terserah anda untuk menghapus sebanyak mungkin halangan yang menghalang profesional penjualan untuk menjual dan mungkin anda memastikan pasukan anda bermotivasi dan bertekad untuk melepasi sasaran penjualan yang telah ditetapkan.

Ini Semua Tentang Sikap

Sekiranya tenaga penjualan anda kempis, hampir pasti pendapatan penjualan juga akan meningkat. Anggota pasukan jualan anda harus termotivasi untuk melaksanakan jangkaan di atas agar anda berpeluang meningkatkan produktiviti. Pastikan anda menyedari sama ada semangat berjalan tinggi atau rendah dalam organisasi anda dan anda faham mengapa. Mengawasi budaya korporat sama pentingnya dengan memerhatikan intinya. Atasi segala masalah yang mungkin dihadapi oleh pasukan penjualan anda mengenai masalah yang mengurangkan penjanaan pendapatan penjualan.

Alat dan Sokongan Penting

Semakin banyak tenaga penjualan anda terjejas oleh aktiviti pentadbiran dan perkeranian, semakin sedikit masa mereka harus berinteraksi dengan pelanggan dan prospek. Mungkin idea yang baik adalah mengadakan pertemuan dengan pengurus IT, pemasaran dan penjualan anda untuk membincangkan alat apa yang dapat dilaksanakan untuk menjadikan tenaga penjualan anda lebih cekap dan memastikan mereka tetap fokus untuk memenangi perniagaan untuk syarikat. Sebagai contoh, sebagai amalan terbaik, kebanyakan organisasi penjualan menggunakan beberapa jenis perisian pengurusan hubungan pelanggan untuk memberi keupayaan kepada ejen penjualan untuk memantau data dan pencapaian penting pelanggan. Ini dapat membantu ejen mengesan peluang dengan lebih baik ketika mereka maju melalui saluran penjualan.

Pengurusan Akaun Pintar

Syarikat yang paling produktif memastikan bahawa akaun keutamaan tinggi diuruskan oleh profesional penjualan yang paling berpengalaman dan mahir. Beri latihan dan bimbingan yang diperlukan oleh wakil jualan yang kurang berpengalaman atau mahir dengan tujuan utama untuk membuat mereka mengurus akaun utama setelah mereka mencapai penguasaan kemahiran tertentu. Nilaikan semula keperibadian dan keahlian anggota pasukan penjualan anda untuk menentukan wakil mana yang paling mampu menangani bidang tertentu, seperti perkhidmatan undang-undang, harta tanah atau syarikat pembuatan. Apabila anda memadankan eksekutif akaun yang betul dengan wilayah yang tepat, anda akan melihat peningkatan produktiviti bersama dengan peningkatan pendapatan penjualan.

Ganjaran dan Pengiktirafan

Firma penyelidikan Gallup melakukan kajian yang mendapati pengekalan dan produktiviti secara langsung berkaitan dengan penghargaan dan pengiktirafan yang diterima oleh pekerja. Para profesional penjualan suka menang dan menikmatinya apabila prestasi mereka dipuji dan insentif diberikan untuk prestasi yang boleh dicontohi. Syarikat yang paling produktif memberikan maklum balas berkala dan berterusan kepada pekerja dan menjadikan penghargaan dan pengiktirafan sebagai bahagian penting dalam budaya penjualan mereka.