Faedah Aktiviti Pembentukan Pasukan

Selama beberapa dekad yang lalu, teori pengurusan telah berkembang dari promosi persekitaran kerja yang kompetitif hingga pengembangan yang koperasi. Sebagai sebahagian daripada evolusi ini, perniagaan, terutama perniagaan kecil, telah memberikan penekanan yang semakin meningkat pada pembinaan pasukan. Aktiviti membina pasukan, sama ada permainan lima minit atau retret selama seminggu, mengajar kemahiran kolaborasi penting sambil membantu pekerja mengembangkan kepercayaan antara satu sama lain dan kemampuan masing-masing.

Meningkatkan Produktiviti

Selalunya tujuan utama aktiviti membina pasukan adalah untuk meningkatkan produktiviti. Oleh kerana pekerja belajar untuk bekerjasama dengan lebih berkesan, mereka dapat melakukan kerja mereka dengan lebih berkesan. Lebih sedikit masa yang perlu dikeluarkan untuk membetulkan kesilapan dan kerja dapat dibahagikan mengikut kemampuan ahli pasukan, mengurangkan kerja berulang atau bertindih. Aktiviti membina pasukan sering memberi peluang kepada pekerja untuk mengenal pasti cara untuk memperbaiki proses, polisi atau prosedur yang telah menghalang produktiviti.

Meningkatkan Motivasi

Aktiviti membina pasukan dapat meningkatkan motivasi pekerja dalam beberapa cara. Pertama, apabila pekerja berjaya dalam aktiviti membina pasukan, mereka menjadi lebih yakin, yang meningkatkan motivasi mereka. Kedua, komitmen terhadap aktiviti membina pasukan menunjukkan bahawa perniagaan bersedia melabur dalam kejayaan mereka. Ketiga, pekerja sering lebih bermotivasi apabila mereka mendapat kepercayaan dari rakan sekerjanya dan merasa yakin bahawa pekerjaan mereka sebagai satu pasukan akan dikenali dan dihargai.

Memupuk Penyelesaian Masalah

Aktiviti membina pasukan biasanya melibatkan memperkenalkan masalah yang mesti diselesaikan oleh ahli pasukan. Kemahiran menyelesaikan masalah yang mereka praktikkan dalam simulasi dapat dipindahkan ke tempat kerja. Melalui aktiviti tersebut, ahli pasukan memperoleh kemahiran yang membolehkan mereka mengenal pasti halangan untuk mencapai tujuan dan mencari jalan untuk mengatasi halangan tersebut. Aktiviti membina pasukan dapat memberi pekerja cara tersusun untuk menyelesaikan masalah bersama-sama sambil menyedari setiap sumber yang dibawa oleh setiap ahli pasukan ke tempat kerja.

Galakkan Kreativiti

Kegiatan membina pasukan membawa pekerja keluar dari persekitaran biasa dan memberi mereka tugas luar biasa untuk dilaksanakan. Persekitaran ini sering memberi izin kepada pekerja untuk lebih kreatif dan menggunakan imaginasi mereka untuk menyelesaikan tugas yang ditetapkan sebelum mereka. Ini juga menghantar mesej kepada pekerja bahawa kreativiti mereka diterima di tempat kerja. Kemahiran menyelesaikan masalah kreatif ini berpindah kembali ke tempat kerja setelah aktiviti selesai.